Bài tập cuối tuần Khối 4 môn Tiếng Việt - Tuần 1

pdf 2 trang hoahoa 20/05/2024 350
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập cuối tuần Khối 4 môn Tiếng Việt - Tuần 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_tap_cuoi_tuan_khoi_4_mon_tieng_viet_tuan_1.pdf

Nội dung text: Bài tập cuối tuần Khối 4 môn Tiếng Việt - Tuần 1

  1. Họ và tên: Lớp : Bài tập cuối tuần Kiến thức tuần 1 Bài tập cuối tuần Lớp 4 – Tuần 1 Ôn tập các số đ ến 100 000 Lớp 4 – Tuần 10 Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 000 PHẦN TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1. Số gồm 8 chục nghìn 4 nghìn 7 đơn vị được viết là: A. 847 B. 8 407 C. 8 470 D. 84 007 Câu 2. Điền Đ hay S vào ô trống: a. 100 000 < 99 999 b. 20 730 = 20 703 c. 89 546 < 89 564 d. 48 747 < 100 000 Câu 3. Số lớn nhất trong các số 24 924 ; 24 298 ; 24 938 ; 24 049 là : A. 24 924 B. 24 298 C. 24 938 D. 24 049 Câu 4. 10 000 20 000 ? 40 000 Số thích hợp điền vào dấu ? là số: A. 21 000 B. 30 000 C. 30 000 D. 35 000 Câu 5. – 1 105 = 2 406. Số cần điền vào ô trống là: A. 1 301 B. 1 310 C. 3 511 D. 5 311 Câu 6. Trong một phép tính trừ, số bị trừ là số nhỏ nhất có năm chữ số, hiệu là 2 345 . Vậy số trừ là: A. 12 345 B. 7 655 C. 7 645 D. 6 755 Câu 7. Trong một phép cộng có tổng bằng 11 456, nếu thêm vào mỗi số hạng 5 đơn vị thì tổng mới là: A. 11 466 B. 11 556 C. 11 461 D. 11 446 Câu 8. Một cửa hàng có 4 hộp bi, mỗi hộp có 390 viên bi. Nếu họ chia đều số bi trong các hộp đó vào 5 túi thì mỗi túi có chứa số viên bi là: A. 78 viên bi B. 87 viên bi C. 321 viên bi D. 312 viên bi
  2. PHẦN TỰ LUẬN Bài 1 Nối phép tính với kết quả tương ứng: 13 402 + 38 955 26 902 – 3 028 24 000 x 3 22 686 : 3 7 562 52 357 72 000 23 874 Bài 2 Tính bằng cách thuận tiện nhất: a. 2 755 x 6 + 2 755 x 3 + 2 755 b. 2 x 25 x 50 x 4 = = = = = = Bài 3 Giải bài toán sau: Một đội công nhân làm đường đợt thứ nhất làm được 15 284 m đường. Đợt thứ hai làm được gấp 3 lần đợt thứ nhất. Hỏi đội công nhân ấy làm được tổng cộng bao nhiêu mét đường? Bài giải Bài 4 Đố bạn? Tìm tổng của số lớn nhất và số bé nhất có 5 chữ số khác nhau được tạo thành từ các số 1, 0, 7, 2, 6.