Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ I môn Sinh học Lớp 10 - Tiết 11 (Có ma trận và đáp án)

doc 3 trang thungat 29/07/2021 150
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ I môn Sinh học Lớp 10 - Tiết 11 (Có ma trận và đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_hoc_ky_i_mon_sinh_hoc_lop_10_tiet_11_co_m.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ I môn Sinh học Lớp 10 - Tiết 11 (Có ma trận và đáp án)

  1. TIẾT 11 - KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I - MÔN SINH HỌC LỚP 10 I/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: - Kiểm tra lai các kiến thức đã học ở các chủ đề: + Giới thiệu chung về các cấp tổ chức của thế giới sống và các giới sinh vật. + Thành phần hóa học của tế bào: các nguyên tố hóa học và nước, cacbohidrat, lipit, protein, axit nucleic về cấu tạo và chức năng. + Bài tập về axit nucleic. + Cấu trúc và chức năng của các cấu trúc tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. - Phát hiện các kiến thức học sinh chưa nắm vững để nhắc nhở học sinh bổ sung kịp thời. 2/ Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng tư duy, kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn cho học sinh. - Rèn luyện kỹ năng làm bài độc lập. 3/ Thái độ: Hình thành cho học sinh thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong kiểm tra. II/ HÌNH THỨC KIỂM TRA: - Trắc nghiệm 70% kết hợp tự luận 30%. III/ MA TRẬN Chủ đề kiểm tra Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao I/ GIỚI THIỆU 1. Các cấp tổ 3. Sự khác biệt 4. Giải thích tại CHUNG VỀ chức cơ bản của cơ bản giữa các sao Địa y được THẾ GIỚI thế giới sống. giới sinh vật. xếp vào giới SỐNG 2. Đặc tính nổi Nấm? trội của các cấp tổ chức sống. 19 % tổng điểm= Số câu TN: 2 Số câu TN: 1 Số câu TN: 1 câu 1,33 điểm câu – 6,6% tổng câu- 3,3% tổng – 3,3% tổng điểm= 0,66 điểm = 0,33 điểm điểm = 0,33 điểm điểm II/ THÀNH 5. Vai trò của 6. Tại sao khi tìm PHẦN HÓA nguyên tố vi kiếm sự sống ở HỌC CỦA TẾ lượng. các hành tinh BÀO 7. Cấu trúc loại khác trong vũ cacbohidrat. trụ,các nhà khoa 8. Chức năng học trước hết lại các loại lipit. tìm xem ở đó có nước hay không? 9. Tại sao chúng ta lại cần ăn protein từ các nguồn thực phẩm 1
  2. khác nhau? 10. Nếu cấu trúc bậc 1 của protein bị thay đổi, ví dụ axit amin nay bằng axit amin khác thì chức năng của protein có bị thay đổi không? Giải thích. 11. Hãy cho biết các đặc điểm cấu trúc của ADN giúp chúng thực hiện được chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. 12. Nêu sự khác biệt về cấu trúc giữa ADN và ARN. - Tự luận: Bài tập về ADN, ARN và mối quan hệ ADN và ARN. 56,6% tổng Số câu TN: 3 Số câu TN: 2 Số câu TN: 3 Số câu TL: 1 điểm= 5,66 điểm câu – 10% tổng câu- 6,6% tổng câu- 10% tổng câu- 30% tổng điểm= 1 điểm điểm = 0,66 điểm = 1 điểm. điểm = 3 điểm. điểm. III. CẤU TRÚC 13. Kích thước 16. Xác định tế TẾ BÀO nhỏ đem lại ưu bào có lưới nội thế gì cho các tế chất hạt phát bào nhân sơ? triển. 14. Thí nghiệm về thành tế bào 17. Xác định của vi khuẩn để những bộ phận xác định vai trò của tế bào tham của thành tế bào gia vào vận vi khuẩn. chuyển một 15. Nêu các điểm protein ra khỏi tế khác biệt về cấu bào. 2
  3. trúc giữa tế bào 18. Xác định tế nhân sơ và nhân bào người có thực. nhiều ti thể nhất. 19. Giải thích tại sao lá cây có màu xanh? Màu xanh của lá cây có liên quan tới chức năng quang hợp hay không? 20. Giải thích tính bán thấm của màng sinh chất tế bào nhân thực? 21. Phân biệt các loại thành tế bào. 30% tổng điểm = Số câu TN: 6 câu Số câu TN: 3 câu 3 điểm – 20% tổng điểm – 10% tổng điểm = 2 điểm = 1 điểm Số câu : TN: 21 - Số câu TN: 5 Số câu TN: 9 câu - Số câu TN: 7 - Số câu TL: 1 TL: 1 câu – 16,6% - 30% tổng câu – 23,3% tổng câu- 30% tổng Tổng điểm = 10 tổng điểm= 1,66 điểm= 3 điểm điểm= 2,33 điểm điểm = 3 điểm điểm điểm IV- ĐỀ BÀI: 21 câu trắc nghiệm, 1 câu tự luận 3