Bài kiểm tra khảo sát đầu năm môn Ngữ Văn Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Nguyễn Du

doc 5 trang thungat 06/07/2021 4160
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra khảo sát đầu năm môn Ngữ Văn Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Nguyễn Du", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_khao_sat_dau_nam_mon_ngu_van_lop_6_nam_hoc_2018.doc

Nội dung text: Bài kiểm tra khảo sát đầu năm môn Ngữ Văn Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Nguyễn Du

  1. PHÒNG GD & ĐT THÀNH PHỐ HUẾ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Năm học 2018 - 2019 MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 (Thời gian :45 phút, không kể thời gian giao đề) Câu 1 (4 điểm): Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: “Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa, gọi gió, làm thành giông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh. Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.” 1.1. Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào em đã học ? (1điểm) 1.2.Văn bản đó thuộc phương thức biểu đạt gì ? (1điểm) 1.3.Nêu nội dung chính của đoạn văn. (2 điểm) Câu 2 (3 điểm): 2.1.Tìm các từ láy, từ ghép có trong đoạn văn. (1điểm) 2.2 Đặt câu với một từ ghép và một từ láy vừa tìm. (2 điểm) Câu 3 (3 điểm): Bằng một đoạn văn ngắn trình bày cảm nghĩ của em về nhân vật Thánh Gióng. (3 điểm) ___Hết___
  2. PHÒNG GD & ĐT THÀNH PHỐ HUẾ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Năm học 2018 - 2019 MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 (Thời gian :45 phút, không kể thời gian giao đề) Ma trận : Cấp độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng Cộng thấp cao Chủ đề VB- C1.1: Xác C1.3: Nêu định tên văn nội dung Sơn Tinh Thủy bản Tinh 1.2 Xác định phương thức biểu đạt Số câu Số câu:2/3 Số câu:1/3 Số câu:1 Số điểm Số điểm:2 Số điểm:2 Số điểm:4 Tỉ lệ % Tỉ lệ :20% Tỉ lệ :20% Tỉ lệ 40% TV- Từ ghép ,từ C2.1 : Tìm C2.2 Đặt láy từ ghép, từ câu láy
  3. Số câu Số câu:1/2 Số câu:1/2 Số câu:1 Số điểm Số điểm:1 Số điểm:2 Số điểm:3 Tỉ lệ % Tỉ lệ :10% Tỉ lệ :20% Tỉ lệ 30% TLV-Văn tự sự C3 : Viết đoạnvăn Số câu Số câu:1 Số câu:1 Số điểm Số điểm:3 Số điểm:3 Tỉ lệ % Tỉ lệ 30% Tỉ lệ 30% Tổng số câu Tổng số câu Tổng số câu Tổng số Tổng số Tổng số câu : 3 câu : 1/2 câu : 1 Tổng số điểm : 2/3 1/2 : 1/3 Tổng số điểm:10 Tổng số Tổng số Tổng % Tổng số Tổng số điểm: 2 điểm: 3 Tổng tỉ lệ: 100% điểm:3 điểm: 2 Tổng %: Tổng %: Tổng %: Tổng %: 20% 30% 30% 20%
  4. PHÒNG GD & ĐT THÀNH PHỐ HUẾ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học 2018 - 2019 MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 (Thời gian :45 phút, không kể thời gian giao đề) (Gồm 02 trang) A. Hướng dẫn chấm chung - Hướng dẫn chấm chỉ nêu yêu cầu chung về nội dung, hình thức và cách ghi điểm - Điểm toàn bài được lấy đến một chữ số thập phân sau khi làm tròn số B. Đáp án và thang điểm Nội dung Điểm Câu 1,0 điểm 1.1. Văn bản Sơn Tinh Thủy Tinh 1,0 điểm 1 1.2. Phương thức tự sự 2,0 điểm (4điểm) 1.3. Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh 2.1. Từ ghép: Thủy Tinh, Sơn Tinh Mị Nương giông bão ,rung chuyển 1,0 điểm 2 Từ láy : đùng đùng, cuồn cuộn , lềnh bềnh (3điểm) (H/s tìm 3 từ láy 3 từ ghép ghi 1 điểm, thiếu 1 từ trừ 0,25 điểm) 2.2. Học sinh đặt câu với từ ghép và từ láy vừa tìm (một câu 1 điểm) 2,0 điểm
  5. Đoạn văn đạt được các yêu cầu sau: 1) Hình thức: 1,0 điểm - Văn viết lưu loát, trình bày sạch, không mắc lỗi chính tả. 3 2) Nội dung: Trình bày cảm nghĩ của mình, lí do vì sao mình thích, mình không (3điểm) thích 2,0 điểm Học tập được gì từ nhân vật Lưu ý: Tùy theo cách diễn đạt của học sinh , giáo viên đánh giá, cho điểm cho phù hợp. BGH DUYỆT TỔ TRƯỞNG DUYỆT GIÁO VIÊN RA ĐỀ: Lê Thị Thùy Trang