Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Hóa học Lớp 11 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Bình Hưng Hòa

docx 1 trang thungat 28/06/2021 2210
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Hóa học Lớp 11 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Bình Hưng Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ky_ii_mon_hoa_hoc_lop_11_nam_hoc_2020_2.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Hóa học Lớp 11 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Bình Hưng Hòa

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TRƯỜNG THPT BÌNH HƯNG HÒA NĂM HỌC : 2020 – 2021 (Đề kiểm tra có 1 trang) Môn : HÓA HỌC 11 Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1 (2,0 điểm) : Hoàn thành chuỗi phản ứng sau : CH3COONa CH4 C2H2 C2H4 PE Câu 2 (1,5 điểm) : Nhận biết các chất khí sau : etilen , propin, metan Câu 3 (1,5 điểm) : Hoàn thành bảng sau : Công thức phân tử Công thức cấu tạo thu gọn Tên thay thế Tỷ lệ cộng H2 tối đa a. C2H2 b. CH2=CH–C(CH3)=CH2 Câu 4 (2 điểm) : Hấp thụ hoàn toàn 2,8 gam anken X vào dung dịch brom dư thấy mất màu 500 ml dung dịch brom 0,1M a. Tìm công thức phân tử của X b. Chọn công thức cấu tạo đúng của X và gọi tên khi cho X tác dụng với HCl cho ra một sản phẩm duy nhất. Câu 5 (2 điểm) : Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít (đkc) hỗn hợp khí B gồm etilen và axetilen cần 21,6 gam khí O2. a. Tính % thể tích từng khí torng hỗn hợp B. b. Cho B đi qua bìnhd ựng dung dịch AgNO3 dư trong NH3 sau phản ứng thấy m gam kết tủa màu vang. Tính m (cho Ag = 108; C = 12; O = 16; H = 1; N = 14) Câu 6 (1,0 điểm) : Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi : a. Cho CaC2 vào nước. b. Dẫn etilen qua dung dịch KMnO4.