Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán Lớp 11 - Mã đề 311 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Trần Phú

docx 4 trang thungat 30/06/2021 4690
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán Lớp 11 - Mã đề 311 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Trần Phú", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_11_ma_de_311_nam_hoc.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán Lớp 11 - Mã đề 311 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Trần Phú

  1. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ Môn toán: lớp 11 Năm học: 2020 - 2021 Thời gian làm bài: 90 phút; Họ, tên thí sinh: Lớp: 11a Mã đề thi Số báo danh: . Chữ kí giám thị: 311 PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Câu 1: Cấp số cộng un có số hạng đầu u1 3 , công sai d 2 thì số hạng thứ 5 là A uB.5 . C.8.D u5 1 u5 5 u5 7 Câu 2: Cho cấp số nhân un có u1 3 , công bội q 2 . Ta có u5 bằng A B.24.C D 11 48 9 2n2 3 3 Câu 3: lim bằng: A. . 2B. . C.0 . D. . 3 n6 5n5 5 2n4 2n 2 2 1 Câu 4: lim bằng A. . B. . C. . D. . 0 4n4 2n 5 11 2 n3 2n 1 Câu 5: Tính giới hạn L lim A. . L B. . C. L. 0 D. L 3n2 n 2 3 L . 5 53 5 Câu 6: Tính giới hạn L lim 3 n3 2n2 n 1 . A. . B. . C. .D. . 4 2 3 2 2 2 8 Câu 7: Tổng vô hạn sau đây S = 2+ + + + + có giá trị bằng A. . B. . C.3 . D. 4. 2 3 32 3n 3 Câu 8: Giới hạn lim x2 x 7 bằng?A B C D 5 9 0 7 x 1 2x 1 2 1 Câu 9: Tính lim bằngA. . B C D x 1 x 1 3 3 x2 ax b , x 2 Câu 10: Gọi a,b là các giá trị để hàm số f x x2 4 có giới hạn hữu hạn khi x dần tới x 1, x 2 2 . Tính 3a b ?A.8.B.4.C.24.D.12. 3 4x 5 5 4 4 Câu 11: lim bằngA B C D x 5x 2 4 4 5 5 x2 3x 5 1 1 Câu 12: Tìm lim .A B C D 1 0 x 4x 1 4 4 4x2 1 Câu 13: Tính giới hạn K lim .A B C D. K 0 K 1 K 2 x x 1 K 4 . x 2 2 1 1 Câu 14: Giới hạn lim bằngA B C D 0 1 x 2 x 2 2 4 Câu 15: lim x x2 5x 4 x2 5x 2 bằngA B C D 3 1 0 x Trang 1/4 - Mã đề thi 311
  2. Câu 16: Cho hàm số y f (x) liên tục trên đoạn a;b . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Nếu f (a). f (b) 0 thì phương trình f (x) 0 không có nghiệm nằm trong a;b . B. Nếu f (a). f (b) 0 thì phương trình f (x) 0 có ít nhất một nghiệm nằm trong a;b . C. Nếu f (a). f (b) 0 thì phương trình f (x) 0 có ít nhất một nghiệm nằm trong a;b . D. Nếu phương trình f (x) 0 có ít nhất một nghiệm nằm trong a;b thì f (a). f (b) 0 . 2x 1 Câu 17: Cho hàm số f x . Kết luận nào sau đây đúng? x3 x A. Hàm số liên tục tại x 1 . B. Hàm số liên tục tại x 0 . 1 C. Hàm số liên tục tại x 1 . D. Hàm số liên tục tại x . 2 x2 3x 2 khi x 1 Câu 18: Để hàm số y liên tục tại điểm x 1 thì giá trị của a là 4x a khi x 1 A. . 4 B. 4. C. 1. D. . 1 Câu 19: Trong các hàm số sau, hàm số nào liên tục trên ¡ ? 2x 1 A. . y x3 x B. . C.y . cot x D. . y y x 2 1 x 1 Câu 20: Cho phương trình 2x3 8x 1 0 1 . Khẳng định nào sai? A. Phương trình không có nghiệm lớn hơn 3 . B. Phương trình có đúng 3 nghiệm phân biệt. C. Phương trình có 2 nghiệm lớn hơn 2 . D. Phương trình có nghiệm trong khoảng 5; 1 . Câu 21: Câu 22: Câu 23: Câu 24: Câu 25: Câu 26: Câu 27: Câu 28: PHẦN TỰ LUẬN: 3 điểm n3 2n 4 Câu 1. Tính giới hạn của dãy số: lim 1 n3 x 2 2 khi x 2 Câu 2. Tìm a để hàm số f x x 2 liên tục tại x 2 ? 2x a khi x 2 Câu 3: HẾT Điểm bài làm Điểm bài Tổng điểm bằng số: Giám khảo 1 Giám khảo 2 trắc nghiệm làm tự luận Bằng chữ: /28 PHIẾU TRẢ LỜI Phần trả lời trắc nghiệm Mã đề 311 Trang 2/4 - Mã đề thi 311
  3. Ghi đáp án đúng vào ô bên dưới. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 Đáp án Phần bài làm tự luận: Trang 3/4 - Mã đề thi 311
  4. Trang 4/4 - Mã đề thi 311