Ma trận đề kiểm tra bài số 3 môn Ngữ văn Lớp 12 - Chủ đề: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ - Năm học 2019-2020

doc 3 trang thungat 07/07/2021 2040
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm tra bài số 3 môn Ngữ văn Lớp 12 - Chủ đề: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docma_tran_de_kiem_tra_bai_so_3_mon_ngu_van_lop_12_chu_de_nghi.doc

Nội dung text: Ma trận đề kiểm tra bài số 3 môn Ngữ văn Lớp 12 - Chủ đề: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ - Năm học 2019-2020

  1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA BÀI SỐ 3 NGỮ VĂN 12- NĂM HỌC 2019- 2020 TIẾT 32-33 (lớp T, A) . TIẾT 42- 43 (lớp D) CHỦ ĐỀ: NGHỊ LUẬN VỀ MỘT BÀI THƠ, ĐOẠN THƠ A. Mục tiêu 1. Về kiến thức: Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với một số nội dung Tiếng Việt, Đọc hiểu và Làm văn trọng tâm trong nửa đầu chương trình học kỳ I( các tác phẩm thơ kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ đã học: Tây Tiến. Việt Bắc (đoạn trích). 2. Về kĩ năng: Đánh giá kỹ năng đọc hiểu một văn bản ngoài SGK và kỹ năng vận dụng các thao tác lập luận phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận để viết bài văn nghị luận văn học; Kĩ năng trình bày và diễn đạt các nội dung bài viết một cách sáng sủa, đúng qui cách. 3. Về thái độ - Có quan điểm tích cực trước những vấn đề cần nghị luận, về thơ ca kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, định hướng cho học sinh lối sống đúng đắn. - Rèn luyện thái độ nghiêm túc, trung thực trong khi làm bài kiểm tra. Năng lực hướng tới: - Năng lực thu thập, lựa chọn và xử lý thông tin, dẫn chứng tiêu biểu để tạo lập văn bản. - Năng lực xây dựng cấu trúc, dàn ý cho một bài làm văn. - Năng lực trình bày nhận thức, suy nghĩ và quan điểm của người viết về một bài thơ, đoạn thơ. - Năng lực giải quyết vấn đề B. Cách thức tổ chức 1. Hình thức tổ chức: Làm ở lớp 2. Thời gian: 90 phút C. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
  2. Mức độ Nhận biết Thông hiểu Tổng chủ đề Vận dụng thấp Vận dụng cao I. Đọc - hiểu - Nhận biết phương - Hiểu được hiệu quả thức biểu đạt, phong nghệ thuật của biện Một văn bản cách ngôn ngữ. pháp tu từ. thơ/nghị luận (ngoài - Nhận biết chủ đề, - Hiểu được ý nghĩa SGK) nội dung chính. của câu văn, chi tiết, hình ảnh - Nhận biết thao tác lập luận, các hình thức - Hiểu được thông lập luận điệp, ý nghĩa, bài học rút ra từ văn bản. - Nhận biết biện pháp tu từ - Nhận biết các phương thức trần thuật, các phương thức miêu tả tâm lý. - Nhận biết các thể thơ. - Số câu 2 1 3 - Số điểm 2,0đ 1,0đ 3,0đ - Tỉ lệ % 20% 10% 30% II. Làm văn: Xác định đúng kiểu - Hiểu được yêu cầu Đảm bảo cấu trúc Có cách diễn đạt Nghị luận về bài : nghị luận một bài trọng tâm của đề bài. bài nghị luận. sáng tạo, thể hiện một bài thơ, thơ, đoạn thơ. - Hiểu được đề tài, suy nghĩ sâu sắc, Vận dụng kết hợp đoạn thơ. cảm xúc chủ đạo, mới mẻ về vấn đề Xác định đúng vấn đề kiến thức, kỹ - Tây Tiến dụng ý NT của tác nghị luận cần nghị luận. năng, năng lực giả, ý nghĩa chi tiết. - Việt Bắc đọc hiểu văn bản Liên hệ vận dụng Triển khai vấn đề và cách làm bài kiến thức xã hội, nghị luận thành các nghị luận về một văn hóa văn học luận điểm, hệ thống bài thơ, đoạn thơ. để bình luận, ý rõ ràng. đánh giá Vận dụng tốt các Đảm bảo quy tắc thao tác lập luận. chính tả, dùng từ, đặt câu - Số câu 1
  3. - Số điểm 1 2 3 1 7,0đ - Tỉ lệ % 10% 20% 30% 10% 70% - Tổng số câu 4 - Tổng số điểm 3,0đ 3,0đ 3,0 đ 1,0 đ 10,0 đ - Tỉ lệ % 30% 30% 30% 10% 100%