Ma trận bài viết số 5 môn Ngữ văn Lớp 12 - Chủ đề: Nghị Luận văn học - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Hà Huy Tập

docx 2 trang thungat 07/07/2021 6410
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận bài viết số 5 môn Ngữ văn Lớp 12 - Chủ đề: Nghị Luận văn học - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Hà Huy Tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxma_tran_bai_viet_so_5_mon_ngu_van_lop_12_chu_de_nghi_luan_va.docx

Nội dung text: Ma trận bài viết số 5 môn Ngữ văn Lớp 12 - Chủ đề: Nghị Luận văn học - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Hà Huy Tập

  1. TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP MA TRẬN BÀI VIẾT SỐ 5- NGỮ VĂN 12 NHÓM NGỮ VĂN NĂM HỌC 2019-2020 Chủ đề: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC (Nghị luận về 1 ý kiến bàn về văn học) I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức Kiểm tra việc nắm vững các kiến thức và kĩ năng đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 12, 2. Kĩ năng - Biết đọc - hiểu một văn bản ngoài SGK. - Viết được một đoạn văn nghị luận xã hội, một bài văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học 3. Thái độ - Rèn luyện thái độ nghiêm túc, trung thực trong làm bài kiểm tra. - Biết yêu mến và quý trọng giá trị của văn học. - Có thái độ sống đúng đắn, có trách nhiệm trước các vấn đề của đất nước Năng lực : Rèn luyện - Năng lực tư duy, - Năng lực thu thập, xử lí thông tin, lựa chọn dẫn chứng để giải quyết vấn đề, - Năng lực sử dụng ngôn ngữ để trình bày quan điểm về vấn đề xã hội, văn học. - Năng lực sáng tạo. II. HÌNH THỨC 1. Hình thức : Tự luận Thời gian làm bài: 90 phút. 2. Cách thức kiểm tra: Kiểm tra theo từng lớp. III. MA TRẬN Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Chủ đề Vận dụng thấp Vận dụng cao I. Đọc hiểu Nhận diện được - Chỉ ra và nêu Viết đoạn văn nghị Văn bản phương thức biểu hiệu quả của biện luận xã hội với nội ngoài SGK đạt, biện pháp tu pháp tu từ trong dung được gợi ý từ (dung lượng từ, thể thơ, thao một câu cụ thể phần Đọc- hiểu 50 - 300 chữ) tác lập luận, đề tài, - Hiểu được ý nội dung chính nghĩa của chi tiết, của văn bản hình ảnh, câu thơ/văn - Hiểu được tác dụng của cách diễn đạt, lập luận Số câu 1 1 1 3 Số điểm 1.0 1,0 1,0 3,0
  2. Tỉ lệ 10% 10 % 10 % 30% II.Làm văn - Xác định đúng - Triển khai vấn đề - Đảm bảo cấu trúc - Nhận xét, đánh Nghị luận về vấn đề cần nghị nghị luận thành bài nghị luận, mở bài giá về ý kiến; ý một ý kiến luận trong ý kiến. các luận điểm, hệ có giới thiệu vấn đề nghĩa đối với độc bàn về tác - Xác định các thống ý rõ ràng cần nghị luận; kết bài giả, người sáng phẩm văn thao tác nghị luận. - Đảm bảo quy tắc biết khái quát vấn đề. tác xuôi (Người - Nhận biết được chính tả, dùng từ, - Vận dụng tốt các - Có cách diễn lái đò, Ai đã phạm vi tư liệu đặt câu thao tác lập luận, kết đạt sáng tạo, thể đặt tên Vợ hợp chặt chẽ giữa lí hiện suy nghĩ sâu chồng A Phủ, lẽ và dẫn chứng; sắc, mới mẻ về Vợ nhặt) vấn đề nghị luận. Số câu 1 Số điểm 1,0 2,0 3.0 1.0 7,0 Tỉ lệ 10% 20% 30% 10% 70% Tổng số câu 4 Tổng số điểm 2,0 3,0 4,0 1.0 10 Tỉ lệ 20% 30% 40% 10% 100%