Ma trận đề kiểm tra môn Ngữ văn Lớp 12 - Học kỳ I - Năm học 2020-2021

doc 3 trang thungat 07/07/2021 4690
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm tra môn Ngữ văn Lớp 12 - Học kỳ I - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docma_tran_de_kiem_tra_mon_ngu_van_lop_12_hoc_ky_i_nam_hoc_2020.doc

Nội dung text: Ma trận đề kiểm tra môn Ngữ văn Lớp 12 - Học kỳ I - Năm học 2020-2021

  1. KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021 Môn Ngữ văn 12 I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1.Kiến thức: - Tác phẩm văn học, Tiếng việt, Làm văn trong chương trình KHI 2.Kĩ năng: Đọc- hiểu, viết bài văn nghị luận 3.Thái độ: Cầu thị, Tự tin trình bày quan điểm cá nhân về vấn đề được nêu trong đề -> Năng lực hướng tới: *Đọc: Đọc hiểu yêu cầu cầu đề bài, biết cách phân tích đề *Viết:.- Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu đề, lập dàn ý, tổ chức bài văn II. HÌNH THỨC 1. Hình thức : Tự luận Thời gian làm bài: 90 phút. 2. Cách thức kiểm tra: Kiểm tra tập trung. III. MA TRẬN Chủ đề Vận dụng Vận Nhận biết Thông hiểu dụng cao I. Đọc hiểu - Nhận biết những - Hiểu ý nghĩa Viết đoạn văn Văn bản thông tin chính của của từ ngữ, nghị luận với ngoài SGK, đoạn trích (phương sự việc, chi nội dung được thức biểu đạt, thể tiết tiêu biểu, dung lượng gợi ý từ phần loại, tóm tắt nội biện pháp tu 50 - 300 dung văn bản ). từ trong đoạn Đọc- hiểu chữ trích. Số câu 1 1 1 3 Số điểm 1 1,0 1,0 3,0 Tỉ lệ 10% 10 % 10% 30% II.Làm văn Xác định đúng vấn Triển khai Đảm bảo cấu . Nghị luận về đề cần nghị luận: vấn đề nghị trúc bài nghị một đoạn Nghị luận về một luận thành luận, mở bài có trích, một tác đoạn thơ, bài thơ, các luận giới thiệu tác phẩm thơ, kí đoạn ki, bài kí điểm, hệ giả, tác phẩm; thống ý rõ kết bài biết ràng khái quát vấn 1
  2. đề Sóng (Xuân Đảm bảo quy Vận dụng tốt Có cách Quỳnh); tắc chính tả, các thao tác lập diễn đạt Người lái đò dùng từ, đặt luận, kết hợp sáng tạo, sông Đà câu chặt chẽ giữa lí thể hiện (Nguyễn lẽ và dẫn suy nghĩ Tuân); Ai đã chứng; sâu sắc, đặt tên cho mới mẻ dòng về vấn đề sông?(Hoàng nghị luận Phủ Ngọc Biết so Tường) sánh, liên hệ với các tác giả cùng thời đại, thấy được phong cách nghệ thuật tác giả. Số câu 1 Số điểm 2 2 2 1 7 Tỉ lệ 10% 20% 20% 10% 70% Tổng số câu 4 Tổng số 3,0 3,0 3,0 1 10,0 điểm 30% 30% 30% 10% 100% Tỉ lệ HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 12 – NĂM HỌC 2020– 2021 I. Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức - Kiểm tra việc nắm vững các kiến thức và kĩ năng đã học trong cả ba phần Văn học, Tiếng Việt, Làm văn trong chương trình Ngữ văn 12 ở học kì I 2. Kĩ năng - Biết đọc hiểu một văn bản ngoài Sách giáo khoa - Viết được một bài văn nghị luận văn học 2
  3. II. Nội dung ôn tập 1. Tiếng Việt - Phong cách ngôn ngữ khoa học 2. Làm văn - Các phương thức biểu đạt trong văn nghị luận 3. Đọc văn a. Sóng (Xuân Quỳnh) - Sự tương đồng giữa sóng và em - Qua hình tượng sóng cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ khi yêu b. Người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân) - Vẻ đẹp hung bạo hoặc trữ tình của con sông Đà - Vẻ đẹp của hình tượng người lái đò sông Đà c. Ai đã đặt tên cho dòng sông (Hoàng Phủ Ngọc Tường) -Vẻ đẹp hình tượng dòng sông Hương 3