Ma trận đề kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn Lớp 12 - Chủ đề: Nghị Luận văn học - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Hà Huy Tập

doc 4 trang thungat 6420
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn Lớp 12 - Chủ đề: Nghị Luận văn học - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Hà Huy Tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docma_tran_de_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_ngu_van_lop_12_chu_de_nghi.doc

Nội dung text: Ma trận đề kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn Lớp 12 - Chủ đề: Nghị Luận văn học - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Hà Huy Tập

  1. TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TỔ VĂN NĂM HỌC 2019-2020 Môn Ngữ văn 12 Chủ đề: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức - Nắm vững những kiến thức môn Ngữ văn trong chương trình Ngữ văn lớp 12 chủ yếu là học kì II để đọc hiểu văn bản. - Nắm được những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm thuộc Văn xuôi đã học trong chương trình 12: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài, Vợ nhặt- Kim Lân; Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu, kịch Hồn Trương Ba – Da Hàng Thịt – Lưu Quang Vũ. 2. Kỹ năng - Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản /đoạn trích ngoài SGK. - Biết cách đọc hiểu theo đặc trưng thể loại, kỹ năng tạo lập văn bản nghị luận văn học. 3. Thái độ - Bồi dưỡng ý thức, thái độ nghiêm túc, tự chủ khi làm bài kiểm tra. - Bồi dưỡng tình cảm đối với quê hương đất nước, tình yêu tiếng việt. Nâng niu trân trọng vẻ đẹp cuộc sống và tâm hồn con người. 4. Năng lực hướng tới - Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực tư duy, năng lực tạo lập văn bản nghị luận. - Năng lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực cảm thụ thẩm mĩ II. HÌNH THỨC THỰC HIỆN 1. Hình thức: Tự luận. 2. Thời gian: 90 phút 3. Cách thức kiểm tra: Theo đơn vị lớp III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Chủ đề Vận dụng thấp Vận dụng cao I. Đọc hiểu Nhận diện được - Chỉ ra và nêu Viết đoạn văn Văn bản phương thức hiệu quả của nghị luận xã ngoài SGK biểu đạt, biện biện pháp tu từ hội với nội dung (dung pháp tu từ, thể được gợi ý từ trong một câu lượng 50 - thơ, thao tác lập phần Đọc- hiểu cụ thể 300 chữ) luận, đề tài, nội dung chính của - Hiểu được ý văn bản nghĩa của chi
  2. tiết, hình ảnh, câu thơ/văn - Hiểu được tác dụng của cách diễn đạt, lập luận Số câu 1 1 1 3 Số điểm 1.0 1,0 1,0 3,0 Tỉ lệ 10% 10 % 10 % 30% II.Làm văn Xác định đúng - Triển khai vấn - Vận dụng - Đánh giá vấn đề cần nghị những kiến thức - Nghị luận đề nghị luận tư luận: Nghị luận đã học về chùm về một tác thành các luận tưởng/cách về một tác phẩm, văn xuôi 1945- phẩm, một điểm, hệ thống thể hiện độc một đoạn trích 1975; sau 1975 đoạn trích văn xuôi. ý rõ ràng để phân tích, cảm đáo/ phát văn xuôi, - Đảm bảo quy nhận về các hiện mới mẻ kịch tắc chính tả, phương diện nội của tác giả/ dùng từ, đặt câu dung và nghệ ý nghĩa thời - Vợ chồng thuật của tác A Phủ - Tô đại phẩm; phân tích, Hoài - Có cách cảm nhận về tâm - Vợ nhặt- diễn đạt Kim Lân trạng / hành sáng tạo, thể -Chiếc động/ vẻ hiện suy thuyền đẹp của nhân nghĩ sâu sắc, ngoài xa – vật; phân tích Nguyễn mới mẻ về tình huống Minh Châu vấn đề nghị truyện -Hồn luận. Trương Ba – - Bài viết trình Da Hàng bày một cách Thịt. thuyết phục, lập luận chặt chẽ, văn viết có cảm xúc. Số câu 1 Số điểm 1,0 2,0 3.0 1.0 7,0 Tỉ lệ 10% 20% 30% 10% 70%
  3. Tổng số câu 4 Tổng số 2,0 3,0 4,0 1.0 10 điểm 20% 30% 40% 10% 100% Tỉ lệ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 12 HỌC KÌ II– NĂM HỌC 2019- 2020 I. Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức Kiểm tra việc nắm vững các kiến thức và kĩ năng đã học trong cả ba phần Văn học, Tiếng Việt, Làm văn trong chương trình Ngữ văn 12 ở học kì II. 2. Kĩ năng - Biết đọc hiểu một văn bản ngoài Sách giáo khoa - Viết được một bài văn nghị luận văn học II. Nội dung ôn tập 1. Tiếng Việt - Phong cách ngôn ngữ hành chính 2. Làm văn - Diễn đạt trong văn nghị luận. 3. Đọc văn HS nắm được đặc điểm nội dung, nghệ thuât của 4 văn bản Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài), Vợ nhặt (Kim Lân), Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu), Hồn Trương Ba, Da hàng thịt (Lưu Quang Vũ). III. Cấu trúc đề Phần 1. Đọc hiểu Câu 1. Hỏi về phương thức biểu đạt/biện pháp tu từ/thể thơ/ thao tác lập luận/ đề tài/ nội dung chính của văn bản Câu 2. Hỏi về hiệu quả của biện pháp tu từ trong một câu cụ thể/ ý nghĩa của chi tiết, hình ảnh, câu thơ,văn/tác dụng của cách diễn đạt, lập luận Câu 3. Viết đoạn văn (khoảng 8-10 dòng) về một vấn đề được gợi ý từ phần Đọc- hiểu Phần 2. Làm văn Cảm nhận đoạn văn/hình tượng/vấn đề trong tác phẩm.