Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học Lớp 10

docx 4 trang thungat 29/07/2021 1770
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học Lớp 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_45_phut_mon_sinh_hoc_lop_10.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học Lớp 10

  1. Họ tên: ĐỂ KIỂM TRA SINH HỌC 10 Lớp 10A Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm): Điền đáp án đúng vào bảng sau: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.1. 19.2. 20. Câu 1: Việc làm tương, nước chấm là ứng dụng quá trình A. lên men rượu. B. lên men lactic. C. phân giải polisacarit. D. phân giải protein. Câu 2: Sản phẩm của quá trình lên men rượu là A. rượu êtylic, H2O, năng lượng. B. rượu êtylic, CO2, năng lượng. C. axit lactic, H2O, năng lượng. D. axit lactic, năng lượng. Câu 3: Pha sáng và pha tối của quang hợp có đặc điểm chung là A. xảy ra trong lục lạp, có nguyên liệu là ATP. B. gồm các phản ứng oxi hóa - khử, sản phẩm là glucozo. C. xảy ra trong lục lạp, gồm các phản ứng oxi hóa và phản ứng khử. D. xảy ra trong lục lạp, sản phẩm là ATP. Câu 4: Ngoài thực vật, sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp? A. vi khuẩn chứa lưu huỳnh. B. nấm và tảo đỏ. C. động vật và nấm lim. D. vi khuẩn lam và tảo Câu 5: Cho phương trình đường phân: + Glucozo +2NAD + 2ADP + 2Pi 2 pyruvat + 2NADH + 2ATP + 2H2O Số phân tử ATP được tạo ra là A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 Câu 6: Vi sinh vật quang tự dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ A. ánh sáng và CO2. B. ánh sáng và chất hữu cơ. C. chất vô cơ và CO2 D. chất hữu cơ. Câu 7: Việc muối chua rau quả là lợi dụng hoạt động dị hóa của: A. nấm men rượu. B. vi khuẩn mì chính. C. nấm cúc đen. D. vi khuẩn lactic. Câu 8: Người ta dùng dịch ép quả vải để nuôi cấy vi sinh vật. Đó là A. môi trường dùng chất tự nhiên B. môi trường bán tổng hợp C. môi trường sống D. môi trường tổng hợp. Câu 9: Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3PO4 – 1,5; KH2PO4 - 1,0; MgSO4 - 0,2; CaCl2 - 0,1; NaCl - 5,0. Môi trường và kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật này lần lượt là A. bán tổng hợp và quang tự dưỡng. B. tổng hợp và quang tự dưỡng. C. bán tổng hợp và quang dị dưỡng. D. tổng hợp và hóa tự dưỡng. Câu 10: Trong các phát biểu dưới đây, có mấy phát biểu đúng với vi sinh vật tự dưỡng?
  2. (1) nhận cacbon từ CO2 của khí quyển; (2) nhận năng lượng từ ánh sáng mặt trời; (3) nhận năng lượng từ các phản ứng oxi hóa các hợp chất vô cơ; (4) nhận cacbon từ các hợp chất hữu cơ; (5) nhận năng lượng từ chất hữu cơ. A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 11: Nếu trong quá trình lên men êtilic mà lượng ôxi có nhiều thì lượng sản phẩm thu được sẽ A. hàm lượng êtilic không đổi vì không phụ thuộc vào hàm lượng ôxi. B. hàm lượng êtilic giảm do nấm men chuyển sang hô hấp kị khí. C. hàm lượng êtilic tăng do nấm men chuyển sang hô hấp hiếu khí. D. hàm lượng êtilic giảm do nấm men chuyển sang hô hấp hiếu khí. Câu 12: Hiện tượng xảy ra trong hô hấp của vi sinh vật mà không xảy ra trong quá trình lên men A. có chất nhận electron (e) từ bên ngoài. B. không sử dụng ôxi. C. giải phóng năng lượng từ quá trình phân giải. D. sản phẩm là các chất hữu cơ. Câu 13: Quá trình oxi hóa chất hữu cơ có dùng O2 làm chất nhận electron cuối cùng là quá trình A. hô hấp hiếu khí. B. hô hấp kỵ khí. C. hô hấp. D. lên men. Câu 14: Trong các công đoạn làm nước mắm sau, công đoạn nào khiến việc làm nước mắm thất bại? A. ướp muối vào cá. B. đưa cá đã ướp muối vào hũ và đậy kín. C. rửa sạch ruột cá. D. chưng cất. Câu 15: Đối với vi khuẩn lactic, nước rau quả khi muối chua là môi trường A. tự nhiên. B. tổng hợp C. bán tổng hợp. D. không phải A, B, C Câu 16: Lá cây màu đỏ như: rau dền, lá phong, thài lài tía, có chứa diệp lục không? A. Có B. Không Câu 17: Sản xuất Phomat là làm kết đông sữa sau khi axít hóa sữa bằng cách cấy vi khuẩn rồi thêm vào enzim rennet (hay những enzyme thay thế). Đây là ứng dụng của quá trình lên men đúng hay sai? A. Đúng B. Sai Điền vào chỗ trống ( ) Câu 18: Pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở Câu 19: Kiểu dinh dưỡng hóa tự dưỡng sử dụng nguồn cacbon là (1) và nguồn năng lượng là (2) Câu 20: Người ta dùng nấm men làm nở bột nở bánh mì, bánh bao, Tại sao khối bột sau khi ủ phồng to hơn, xốp hơn? (Trả lời không quá 1 câu) II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm): Câu 1: Lên men là gì? Viết phương trình của quá trình lên men lactic. Tại sao khi muối dưa người ta lại phải nén chặt, đậy kín? (2.5 điểm) Câu 2: Thế nào là vi sinh vật? Vi sinh vật là một đơn vị phân loại trong sinh giới. Đúng hay sai? Tại sao? Kể tên 5 loại vi sinh vật em biết. (2.5 điểm) HẾT