Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán Lớp 5 - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Phúc Khánh

docx 2 trang hoahoa 20/05/2024 160
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán Lớp 5 - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Phúc Khánh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ki_i_mon_toan_lop_5_nam_hoc_2023_2024_t.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán Lớp 5 - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Phúc Khánh

  1. TRƯỜNG TH& THCS SỐ 2 ĐỀ KIỂM TRA GIŨA HỌC KÌ I PHÚC KHÁNH Môn: Toán - Lớp 5 Năm học: 2023 - 2024. (Thời gian: 40 phút không kể thời gian phát đề) I.Phần trắc nghiệm. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: (1 điểm) a, Số “Bảy chục, hai đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm” viết là: A. 72,54 B. 702,54 C. 72,504 D. 7,254 b. Số thập phân 0,004 viết thành phân số thập phân là: 4 4 4 4 A. B. C. D. 10 100 1000 10000 Câu 2: (1 điểm) 72 a, Hỗn số 5 viết thành số thập phân là: 100 A. 50,72 B. 5,72 C. 57,2 D. 572 b. Chữ số 8 trong số 24,183 có giá trị là: 8 8 8 8 A. B. C. D. 10 1000 10000 100 Câu 3: (1 điểm) a, Số lớn nhất trong các số 8,25; 7,54; 6,99; 6,89; 8,29 là: A. 8,29 B. 8,25 C. 7,54 D. 6,99 b. 2,05 ha = m2 số cần điền là: A. 20,500 ha B. 20,500 m2 C. 20,500 m D. 205, 00 m2 Câu 4: (1 điểm) a, 3 m2 62 dm2= . m2 số cần điền vào ô trống là: A. 36,2 m2 B. 362 m2 C. 3,62 m2 D. 6,32 m2 b, 56,008 đọc là: A. Năm mươi sáu đơn vị , tám phần mười B. Năm mươi sáu đơn vị, tám phần trăm C. Năm mươi sáu chục, tám phần nghìn. D. Năm mươi sáu đơn vị, tám phần nghìn. Câu 5: (0,5 điểm) 64,700 . 64,7 dấu thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: A. C. = D. II. Phần tự luận Câu 6: ( 1,5 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a, 9,75m = . cm b, 3m 4 dm = .m ; c, 347 g = . kg Câu 7: (1,0 điểm) Viết các số 83,62; 84,26 ; 83,65 ; 84,18 ; 83,56 theo thứ tự từ bé đến lớn: Câu 8: (2,0 điểm) Một máy bay cứ 15 phút bay được 240 km. Hỏi trong 1 giờ máy bay đó bay được bao nhiêu ki-lô - mét? Câu 9: (1,0 điểm) Tìm x: 150 - X + 35 = 100