Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán Lớp 11 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Trần Phú

docx 1 trang thungat 30/06/2021 5880
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán Lớp 11 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Trần Phú", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_11_nam_hoc_2020_2021.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán Lớp 11 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Trần Phú

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỚP 11 – NĂM HỌC 2020 – 2021 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ Môn : TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài : 60 phút (Đề có 1 trang) (không kể thời gian phát đề) Bài 1 (3 điểm) : Tính các giới hạn của dãy số sau : h – 1 (n2 + 2n)5(–2n3 + 2n + 1)4 a) lim (2n4 + 3)2(3n2 –2)7 2n.4n + 6n – 3 b) lim 23n – 5n + 1 + 2 Bài 2 (3 điểm) : Tính giới hạn của các dãy số sau : 4x3 – 8x2 + 5x – 1 a) lim →1 2x2 – 2x – 1 5 ― b) lim ( + 5) → ― ∞ (4 ― 2 + 2) 3 + 1.3 ― 2 + 2 c) lim 2 →1 3 ― 2 ― 1 Bài 3 (1 điểm) : Tìm giá trị của a để hàm số sau có liên tục tại x = 1 1 3 ― ℎ푖 > 1 ( ) = ― 1 3 ― 1 + 2 ℎ푖 ≤ 1 Bài 4 (3 điểm) : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA  (ABCD), SBD có các đường cao BK, DH. Gọi I = BK  DH. a) Chứng minh rằng : AD  (SAB) b) Chứng minh rằng : AI  BD c) Chứng minh rằng : AK  (SCD)