Đề thi thử cuối năm môn Toán Lớp 11 - Trần Đức Thiện

docx 3 trang thungat 30/06/2021 6060
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử cuối năm môn Toán Lớp 11 - Trần Đức Thiện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_thu_cuoi_nam_mon_toan_lop_11_tran_duc_thien.docx

Nội dung text: Đề thi thử cuối năm môn Toán Lớp 11 - Trần Đức Thiện

  1. GV: Trần Đức Thiện TR- NGUYỄN CÔNG TRỨ -NĐ ĐỀ THI THỬ CUỐI NĂM TOÁN 11 Họ tên: .Lớp 11a3 Câu 1: Tính đạo hàm của các hàm số sau: a, y 3x2 2x3 1 x2 x 1 b, y x 1 c, y 2x 1 sin(2x ) 6 d, y x2 2x 3 e, y x2 2x3 1 2x 1 f, y x 1 1
  2. GV: Trần Đức Thiện TR- NGUYỄN CÔNG TRỨ -NĐ g, y 2x 1 cos(2x ) 6 Câu 2, Cho hàm số y x3 2x3 1 (P). Viết phương trình tiếp tuyến song song với đường thẳng y 9x 7 . 1 Câu 3: Cho f (x) x3 (m 1)x2 (m 3)x 1 . Tìm m để f (x) 0 với mọi x. 3 Câu 4: Tính: a, y 3x2 2x3 1 y ' 0 b, y x3 3x2 1 y ' 0 2
  3. GV: Trần Đức Thiện TR- NGUYỄN CÔNG TRỨ -NĐ c, y x2 x4 1 y ' 0 Câu 6 . Cho hình chóp S.ABCD có SA  (ABCD), đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. SA  ABCD , SA 2a 3 . 1. Chứng minh :(SAC)  (SBD) . 2. Xác định và tính góc SC và (ABCD). 3. Gọi O là trung điểm của AC. Xác định và tính khoảng cách từ O đến (SCD). 3