Ma trận đề kiểm tra môn Ngữ văn Lớp 12 - Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Hà Huy Tập

docx 4 trang thungat 07/07/2021 3510
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm tra môn Ngữ văn Lớp 12 - Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Hà Huy Tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxma_tran_de_kiem_tra_mon_ngu_van_lop_12_hoc_ky_1_nam_hoc_2019.docx

Nội dung text: Ma trận đề kiểm tra môn Ngữ văn Lớp 12 - Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020 - Trường THPT Hà Huy Tập

  1. TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 NHÓM NGỮ VĂN Môn Ngữ văn 12 I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiểm tra, đánh giá học sinh về: 1. Kiến thức Kiểm tra việc nắm vững các kiến thức và kĩ năng đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 12, học kỳ I. 2. Kĩ năng - Biết đọc - hiểu một văn bản ngoài SGK. - Viết được một đoạn văn nghị luận xã hội, một bài văn nghị luận văn học 3. Thái độ - Rèn luyện thái độ nghiêm túc, trung thực trong làm bài kiểm tra. - Biết yêu mến và quý trọng giá trị của nền văn học nước nhà. - Có thái độ sống đúng đắn, có trách nhiệm trước các vấn đề của đất nước Năng lực : Rèn luyện - Năng lực tư duy, - Năng lực thu thập, xử lí thông tin, lựa chọn dẫn chứng để giải quyết vấn đề, - Năng lực sử dụng ngôn ngữ để trình bày quan điểm về vấn đề xã hội, văn học. - Năng lực sáng tạo. II. HÌNH THỨC 1. Hình thức : Tự luận Thời gian làm bài: 90 phút. 2. Cách thức kiểm tra: Kiểm tra tập trung. III. MA TRẬN Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Chủ đề Vận dụng thấp Vận dụng cao I. Đọc hiểu Nhận diện được - Chỉ ra và nêu Viết đoạn văn Văn bản phương thức hiệu quả của nghị luận xã hội ngoài SGK biểu đạt, biện biện pháp tu từ với nội dung được (dung pháp tu từ, thể trong một câu gợi ý từ phần lượng 50 - thơ, thao tác lập cụ thể Đọc- hiểu 300 chữ) luận, đề tài, nội - Hiểu được ý
  2. dung chính của nghĩa của chi văn bản tiết, hình ảnh, câu thơ/văn - Hiểu được tác dụng của cách diễn đạt, lập luận Số câu 1 1 1 3 Số điểm 1.0 1,0 1,0 3,0 Tỉ lệ 10% 10 % 10 % 30% II.Làm văn Xác định đúng - Triển khai vấn - Đảm bảo cấu - Nhận xét về Nghị vấn đề cần nghị đề nghị luận trúc bài nghị luận, tư tưởng/cách luận về luận: Nghị luận thành các luận mở bài có giới thể hiện độc một đoạn về một đoạn điểm, hệ thống thiệu tác giả, tác đáo/ phát hiện thơ, bài thơ thơ/hình tượng/ ý rõ ràng phẩm; kết bài biết mới mẻ của tác giai đoạn vấn đề nội - Đảm bảo quy khái quát vấn đề. giả/cái tôi trữ 1945-1975 dung/nghệ tắc chính tả, - Vận dụng tốt các tình/ý nghĩa - Đất thuật của dùng từ, đặt thao tác lập luận, thời đại Nước (Nguyễ đoạn thơ, bài câu kết hợp chặt chẽ - Có cách diễn n Khoa thơ giữa lí lẽ và dẫn đạt sáng tạo, Điềm) - Sóng (Xuân chứng; thể hiện suy Quỳnh) nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận. Số câu 1 Số điểm 1,0 2,0 3.0 1.0 7,0 Tỉ lệ 10% 20% 30% 10% 70% Tổng số câu 4 Tổng số điểm 2,0 3,0 4,0 1.0 10 Tỉ lệ 20% 30% 40% 10% 100%
  3. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 12 HỌC KÌ 1– NĂM HỌC 2019- 2020 I. Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức Kiểm tra việc nắm vững các kiến thức và kĩ năng đã học trong cả ba phần Văn học, Tiếng Việt, Làm văn trong chương trình Ngữ văn 12 ở học kì I 2. Kĩ năng - Biết đọc hiểu một văn bản ngoài Sách giáo khoa - Viết được một bài văn nghị luận văn học II. Nội dung ôn tập 1. Tiếng Việt - Phong cách ngôn ngữ khoa học 2. Làm văn - Các phương thức biểu đạt trong văn nghị luận 3. Đọc văn HS nắm được đặc điểm nội dung, nghệ thuât của 2 văn bản Đất nước (Trích Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm), Sóng (Xuân Quỳnh), bên cạnh đó có thể lưu ý thêm một số vấn đề sau: a. Đất nước (Trích Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm) - Cảm nhận một đoạn thơ - Cái nhìn mới mẻ và sâu sắc về Đất Nước qua đoạn trích - Tư tưởng Đất Nước của Nhân Dân - Việc sử dụng chất liệu văn học dân gian linh hoạt và sáng tạo qua đoạn trích b.Sóng (Xuân Quỳnh) - Cảm nhận một đoạn thơ - Cảm nhận hình tượng nhân vật trữ tình - Sự tương đồng giữa sóng và em - Qua hình tượng sóng cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ khi yêu - Đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng hình tượng III. Cấu trúc đề Phần 1. Đọc hiểu Câu 1. Hỏi về phương thức biểu đạt/ biện pháp tu từ/thể thơ/ thao tác lập luận/ đề tài/ nội dung chính của văn bản Câu 2. Hỏi về hiệu quả của biện pháp tu từ trong một câu cụ thể/ ý nghĩa của chi tiết, hình ảnh, câu thơ,văn/tác dụng của cách diễn đạt, lập luận Câu 3. Viết đoạn văn (khoảng 8-10 dòng) về một vấn đề được gợi ý từ phần Đọc- hiểu Phần 2. Làm văn Cảm nhận đoạn thơ/hình tượng/vấn đề . Từ đó nhận xét về tư tưởng/cảm hứng/phong cách/cách thể hiện độc đáo/ phát hiện mới mẻ của tác giả/cái tôi trữ tình/ý nghĩa thời đại