Đề kiểm tra đánh giá cuối kỳ II môn Hóa học Khối 10 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Tây Thạnh

docx 2 trang thungat 28/06/2021 1760
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra đánh giá cuối kỳ II môn Hóa học Khối 10 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Tây Thạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_danh_gia_cuoi_ky_ii_mon_hoa_hoc_khoi_10_nam_hoc.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra đánh giá cuối kỳ II môn Hóa học Khối 10 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Tây Thạnh

  1. TRƯỜNG THPT TÂY THẠNH ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN HÓA HỌC – KHỐI 10 Thời gian làm bài : 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1 (1,0 điểm) a. Không cần giải thích, hãy cho biết yếu tố nào là thay đổi tốc độ phản ứng trong các trường hợp sau : - TH1 : Các chất đốt như than, chì sẽ chảy nhan hơn khi kích thước nhỏ. - TH2 : Rắc men vào tinh bột đã được nấu chín (cơm) để ủ rượu. b. Dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, hãy giải thích vì sao thực phẩm cho vào tủ lạnh sẽ tươi lâu hơn. Câu 2 (1,0 điểm) Có 3 dung dịch mất nhãn đựng trong các lọ riêng biệt sau : Na2CO3, K2SO4, KBr. Để xác định 3 dung dịch này, một học sinh đã tiến hành các bước thí nghiệm, kết quả được mô tả bằng bảng dưới đây : Na2CO3 K2SO4 KBr (A) Sủi bọt khí _ _ (B) X Kết tủa trắng Còn lại Hãy xác định các thuốc thử (A) và (B) mà học sinh đó đã dùng và viết các phương trình hóa học của phản ứng. Câu 3 (1,5 điểm) a. Hãy tìm từ phù hợp cho 4 hàng ngang ứng với 4 gợi ý bên dưới (học sinh ghi đáp án vào giấy làm bài bằng chữ IN HOA, biết mỗi ô vuông là một chữ cái). (1) (2) (3) (4) - Hàng (1) : Đây là tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố nhóm Halogen. - Hàng (2) : Tên của một chất khí được dùng để khử trùng nước sinh hoạt. - Hàng (3) : Tên của một chất khí có ở lớp khí quyển trên cao, hấp thụ tia tử ngoại, bảo vệ con người và sinh vật trên mặt đất. - Hàng (4) : Tên của một chất rắn, chất này tác dụng với hồ tinh bột tạo thành hợp chất có màu xanh. b. Điền vào chỗ trống (5) và (6) từ hoặc cụm từ thích hợp: – Trong công nghiệp, người ta điện phân dung dịch bão hòa (5) . Trong nước để sản xuất xút, đồng thời thu được khí clo và hidro. - Ozon có tính oxi hóa rất mạnh và . (6) Oxi Câu 4 (1,5 điểm) a. Trong phần tìm hiểu tính chất hóa học của dung dịch axit clohidric, các học sinh đã tiến hành thí nghiệm lượng nhỏ như sau :
  2. - Bước 1 : Tại vị trí NaOH của khu vực HCl hình bên, nhỏ 1 giọt dung dịch NaOH 1M. Sau đó, nhỏ 1 giọt chỉ thị phenolphthalein lên giọt dung dịch NaOH. - Bước 2 : Nhỏ 2 giọt dung dịch HCl 1M chồng lên vị trí này. Dùng đũa khuấy gỗ (tâm tre) trộn lẫn các hóa chất với nhau. Em hãy nêu hiện tượng xảy ra ở từng bước. hiện tượng vừa nêu ở bước 2 chứng tỏ điều gì? b. Viết một phương trình chứng minh H2S (axit sunfuhidric) có tính axit. Câu 5 (1,5 điểm) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng sau(ghĩ rõ điều kiện nếu có) : a. Cho Cu vào dung dịch H2SO4 đặc nóng. b. Thủy ngân tác dụng với lưu huỳnh ngay ở nhiệt độ thường. c. Dẫn khí SO2 vào dung dịch H2S. Câu 6 (1,5 điểm) Hòa tan hết 2,22 gam hỗn hợp A gồm Al và Fe bằng một lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thì thu được 1344ml khí (đktc). Tính khối lượng của Al trong hỗn hợp A. Câu 7 (1,0 điểm) Dẫn V lít SO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch KOH aM chỉ thu được 15 gam một muối axit. Tìm giá trị của V và a. Câu 8 (1,0 điểm) Chia 15,6 gam hỗn hợp A gồm Zn, Cu, Al thành hai phần bằng nhau. Phần I hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thì thu được 7,84 lít SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Phần 2 tác dụng với oxi (dư) thì thu được m gam hỗn hợp oxit. Tìm giá trị của m.