Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Hóa học Lớp 10 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Bình Hưng Hòa

docx 1 trang thungat 7510
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Hóa học Lớp 10 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Bình Hưng Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ky_ii_mon_hoa_hoc_lop_10_nam_hoc_2020_2.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Hóa học Lớp 10 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Bình Hưng Hòa

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TRƯỜNG THPT BÌNH HƯNG HÒA NĂM HỌC : 2020 – 2021 (Đề kiểm tra có 1 trang) Môn : HÓA HỌC 10 Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1 (1,5 điểm) : Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau : KMnO4 Cl2 NaCl Cl2 Br2 KBr AgBr Câu 2 (2,0 điểm) : Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 4 dung dịch sau : KCl, HCl, KF, KI Câu 3 (2,0 điểm) : a. Viết phương trình hóa học chứng minh Cl2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. b. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra khi dẫn khí CO2 vào dung dịch Clorua vôi. Câu 4 (2,0 điểm) : Cho m (g) MnO2 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 672ml khí Cl2 (đkc). a. Tìm m? b. Dẫn toàn bộ khí Cl2 thu được ở trên vào 60 ml dung dịch NaOH vừa đủ. Tính nồng độ mol/l của muối thu được. Câu 5 (2,5 điểm) : Cho 18 (g) hỗn hợp gồm Ca, CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl 20%, sau phản ứng thu được 6,72 lít hỗn hợp khí (đkc) a. Tính phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp đầu. b. Cần bao nhiêu gam dung dịch HCl 20%, biết dùng dư 10% so với lượng phản ứng