Ma trận đề kiểm tra môn Hóa học Lớp 10 - Học kỳ I - Năm học 2020-2021

docx 6 trang thungat 07/07/2021 2050
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm tra môn Hóa học Lớp 10 - Học kỳ I - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxma_tran_de_kiem_tra_mon_hoa_hoc_lop_10_hoc_ky_i_nam_hoc_2020.docx

Nội dung text: Ma trận đề kiểm tra môn Hóa học Lớp 10 - Học kỳ I - Năm học 2020-2021

  1. KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021 Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận Cộng MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1-MÔN HÓA HỌC LỚP 10 I - MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức theo các chủ đề: Nguyên tử, Bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, phản ứng oxi hóa - khử. - Phân loại HS theo mức độ nhận thức. Rút kinh nghiệm phương pháp dạy và học 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức đã học - Rèn luyện kĩ năng giải các loại bài tập liên quan đến các nội dung đã học - Rèn luyện khả năng bình tĩnh, tự tin trong kiểm tra, thi cử 3. Thái độ: Xây dựng lòng tin, tính quyết đoán, niềm đam mê khoa học, rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khoa học. 4. Phát triển năng lực: - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học - Năng lực tính toán - Năng lực giải quyết vấn đề - Năng lực sáng tạo, II - HÌNH THỨC KIỂM TRA - Trắc nghiệm khách quan: 7đ ( 21 câu ) - Tự luận: 3đ (2 câu). III - MA TRẬN ĐỀ
  2. Vận dụng dụng cao TN TN TL TN TL TN TL TL Tên chủ đề TL - Đặc điểm các hạt cấu - Kí hiệu nguyên tử - Bài tập các Chủ đề 1 tạo nguyên tử, đồng vị. - Nguyê tử khối- hạt trong Nguyên tử - Đặc điểm của lớp e nguyên tử khối trung nguyên tử ngoài cùng bình Số câu 4 0 3 0 0 1 ý 8 Số điểm 1,3 0 1 0 0 1 3,3 - Số e ở lớp ngoài cùng - Cấu hình - Xác định của nguyên tố nhóm A - Xác định vị trí nguyên tố Chủ đề 2 - Sự biến đổi tuần hoàn nguyên tố trong trong hợp chất Bảng tuần BTH oxit cao nhất hoàn - Quy luật biến đổi và hơp chất khí tính chất của nguyên với hiđro tố và hợp chất theo chu kì và nhóm A Số câu 2 0 3 0 0 1 ý 6 Số điểm 0,67 0 1 0 0 1 2,67 - Các loại liên kết hóa Chủ đề 3 học Liên kết hóa - Số oxi hóa - Hóa trị của học các nguyên tố trong các chất Số câu 4 4 Số điểm 1,3 1,3 - Xác định chất oxi - Cân bằng Áp hóa, chất khử, sự oxi phản ứng oxi dụng hóa, sự khử, lập hóa khử bằng phương Chủ đề 4 phương trình phản phương pháp pháp Phản ứng oxi ứng oxi hóa – khử thăng bằng e bảo hóa khử - Phân loại phản ứng toàn e hóa học trong hóa để giải học vô cơ bài tập Số câu 3 0 2 1 6 Số điểm 1 0 0,67 1 2,67 Tổng số câu 10 9 3 (1 câu tự 1 23 luận 2 ý) Tổng số 3,33 3 2,67 1 10 điểm
  3. 33% 30% 27% 10% 100% Tỉ lệ %
  4. NĂM HỌC 2020-2021 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1-MÔN HÓA HỌC LỚP 11 I – Mục tiêu đề kiểm tra: 1. Kiến thức: - Chương điện li - Tính chất của N và hợp chất của N - Tính chất của P và hợp chất của P - Tính chất của C và hợp chất của C 2. Kĩ năng: - Câu hỏi lí thuyết: Viết phương trình phản ứng, pt phản ứng điều chế các chất; nhận biết các chất; nêu, giải thích hiện tượng và viết pt phản ứng chứng minh - Giải được bài toán về tính lượng chất: Bài tập bảo toàn điện tích, pH, phản ứng của kim loại với HNO3, phản ứng của CO2 với dd kiềm. - Giải bài tập tổng hợp vô cơ. 3. Thái độ: - Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của HS khi giải quyết vấn đề. - Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khoa học. 4. Phát triển năng lực - Năng lực tái hiện và vận dụng kiến thức (Qua các tính chất đã học). - Năng lực tính toán (Qua giải bài tập tính toán). - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học (Qua tên gọi các chất). II – Hình thức đề kiểm tra: -Trắc nghiệm: 7đ (21 câu). -Tự luận: 3đ (2 câu) III- MA TRẬN Cấp Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Cộng độ TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL Tên chủ đề Chương - Chất điện li, điện - MQH giữa pH - Tính pH của 1 li mạnh, yếu (1câu và mt dung dung dịch ) dịch. - Xác định nồng - Axit, bazo, muối (1 Câu ) độ các ion trong (2câu) - Chỉ ra được dung dịch các ion trong dd - Giải bài tập đơn
  5. chất điện li (2 giản phản ứng Câu) trao đổi ion Số câu: 3 Số câu:0 Số câu: Số Số câu: 1 Số Số câu: Số 6 câu 2 câu: 0 câu: 0 câu: Số điểm: Số Số Số Số Số Số Số 2 điểm 1 điểm: 0 điểm: điểm: điểm:0,33 điểm: điểm: 0 điểm: điểm 0,67 0 0 0,5 Chương - Tính chất VL, - Tính trơ của - Bài tập về tính II: HH, ƯD của N2, N2(1 Câu ) oxh mạnh của NH3, HNO3, muối HNO3 amoni, muối nitrat, - Tính bazo, photpho và hơp tính khử của chất. ( 3 Câu ) NH3 (1 Câu) - Tính axit mạnh, oxh mạnh của HNO3(1 câu ) - Kém bền nhiệt của muối amoni, muối nitrat (1 Câu) Số câu: Số câu:0 Số câu: Số Số câu: 0 Số Số câu: Số 6 câu 1 câu 3 3 câu: 0 câu: 0 câu:1 Số điểm: Số Số Số Số điểm: Số Số Số 2 2 1 điểm: 0 điểm:1 điểm: 0 điểm: điểm:0 điểm:2 điểm điểm 0 - Tính chất VL, - C, Si, CO vừa - Phản ứng giữa - C, CO khử oxit Chương HH, ƯD của C, Si có tính oxh, vừa CO2 với dd bazo. kim loại. (1 Câu) III và các hợp chất của có tính khử. (1 Câu ) chúng. (1 Câu ) (2 Câu) - Phản ứng giữa muối cacbonat và axit. (1 Câu ) Số câu: Số câu:0 Số câu: Số Số câu: 1 Số Số câu: Số 6 câu 1 câu 1 2 câu: 0 câu : 2 câu: 0 1 Số điểm: Số Số Số Số điểm: 1 Số Số 2 đ 1điểm 0,33 điểm: 0 điểm: điểm: 0,33 điểm điểm: điểm: 0,67 0 0,67 0 Chương - Khái niệm, cấu - Đồng đẳng, - Lập CTPT, Viết IV tạo, hóa trị các đồng phân CTCT của hợp nguyên tố trong chất hữu cơ hợp chất hữu cơ.
  6. (2 Câu) Số câu: Số câu:0 Số câu: Số Số câu: 1 Số Số câu: Số 3 câu 1 1 câu: câu: câu: Số điểm: Số Số Số Số điểm: Số Số Số 1 0,33 điểm: 0 điểm: điểm: 0,33 điểm: điểm: điểm: điểm 0,33 Cộng 21 câu 2 Câu 7 3điểm điểm