Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán Khối 11 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Lê Trọng Tấn

docx 1 trang thungat 30/06/2021 3080
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán Khối 11 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Lê Trọng Tấn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ky_ii_mon_toan_khoi_11_nam_hoc_2020_202.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán Khối 11 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Lê Trọng Tấn

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCMĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II TRƯỜNG THPT LÊ TRỌNG TẤN NĂM HỌC 2020 – 2021 Môn : TOÁN – KHỐI 11 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài : 60 phút 1 + 5 = 51 Câu 1 : (1,0 điểm) Tìm số hạng đầu u1 và công bội q của cấp số nhân (un) biết : 2 + 6 = 102 Câu 2 : (5,0 điểm) Tìm các giới hạn sau : – 3n3 + 2n + 5 a) lim n3 + n2 3n – 4n + 1 b) lim 2.4n + 2n 3 ― 5 2 + 6 c) lim 2 →3 9 ― 2 + 2 ― 5 + 3 d) lim → ― ∞ 2 + 3 + 1 + 7 + 2 e) lim 3 + 2 ― 2 ― → + ∞ 5 ― 2 ― 3 ― ℎ푖 ≠ 2 Câu 3 (1,0 điểm). Xét tính liên tục của hàm số sau : ( ) = ― 2 tại x = 2 ― 1 ℎ푖 = 2 4 Câu 4 (1,0 điểm). Chứn gminh rằng phương trình sau luôn có nghiệm với mọi gia trị tham số m : (1 – m2)x5 – 3x – 1 = 0 Câu 5 (2 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a 2, BC = a 5. SA  (ABCD), SA = a. a) Chứn gminh : BC  (sab) b) Xác định và tính góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (ABCD).