Đề kiểm tra học kỳ I môn Ngữ văn Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Lê Lợi

doc 1 trang thungat 26/07/2021 130
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn Ngữ văn Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Lê Lợi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_ngu_van_lop_6_nam_hoc_2017_2018_tru.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra học kỳ I môn Ngữ văn Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Lê Lợi

  1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ ĐÔNG KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Năm học 2017 - 2018 ĐỀ¯¯¯¯¯¯¯ CHÍNH THỨC Môn kiểm tra: Ngữ văn 6 Ngày kiểm tra: 15 tháng 12 năm 2017 Thời gian làm bài: 90 phút Phần I (6 điểm) Đọc kĩ đoạn trích sau đây rồi trả lời các câu hỏi: " Trước mặt mọi người, chàng kể hết đầu đuôi chuyện của mình, từ chuyện kết bạn với Lí Thông đến chuyện chém chằn tinh, giết đại bàng, cứu công chúa, bị Lí Thông lấp cửa hang và cuối cùng bị bắt oan vào ngục thất." 1. Đoạn trích trên nằm trong truyện cổ dân gian nào? Thuộc thể loại gì? Từ "chàng" được dùng để chỉ nhân vật nào? Em biết gì về lai lịch của nhân vật ấy? (2 điểm) 2. Hãy kể lại một chuyện được "chàng" kể lại lúc ấy? (2 điểm) 3. Các từ: chằn tinh, đại bàng, công chúa, ngục thất có những điểm nào giổng nhau? Hai từ chằn tinh và đại bàng khác nhau như thế nào? (2 điểm) Phần II (4 điểm) Trong truyện "Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng", ông Hồ Nguyên Trừng có kể rằng, sau khi quở mắng Thái y lệnh Phạm Bân, vua Trần Anh Tông lại nói: "- Ngươi thật là bậc lương y chân chính, đã giỏi về nghề nghiệp lại có lòng nhân đức, thương xót con đỏ của ta, thật xứng với lòng ta mong mỏi". 1. Tại sao sau khi quở mắng, vua lại nói như vậy? (1 điểm) 2. Câu nói ấy cho em học được những gì từ hai nhân vật đó? (2 điểm) 3. Có mấy cụm động từ được sử dụng trong câu nói đó? Hãy xác định bằng cách lập bảng cấu tạo các cụm động từ ấy? (1 điểm) ___ Hết ___ Học sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên học sinh: Số báo danh: