Đề kiểm tra môn Sinh học Lớp 9 - Học kỳ I - Năm học 2015-2016 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

pdf 1 trang thungat 08/07/2021 940
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Sinh học Lớp 9 - Học kỳ I - Năm học 2015-2016 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_mon_sinh_hoc_lop_9_hoc_ky_i_nam_hoc_2015_2016_so.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra môn Sinh học Lớp 9 - Học kỳ I - Năm học 2015-2016 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

  1. SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015- 2016 MÔN SINH HỌC - LỚP 9 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Câu 1. Phép lai nào sau đây có tỉ lệ kiểu gen là 1: 2: 1? A. Aa x Aa B. AA x aa C. Aa x aa D. AA x AA Câu 2. Loại tế bào nào có bộ nhiễm sắc thể đơn bội? A. Hợp tử B. Giao tử C. Tế bào sinh dục sơ khai D. Tế bào sinh dưỡng Câu 3. Trong nguyên phân, các NST đóng xoắn cực đại ở kì nào sau đây? A . Kì đầu B . Kì sau C . Kì giữa D . Kì cuối Câu 4. Ruồi giấm có 2n = 8, số nhóm gen liên kết của loài bằng A. 2 B. 4 C. 8 D.16 Câu 5. Prôtêin không có chức năng nào sau đây? A. Xúc tác quá trình trao đổi chất B. Cấu trúc C. Điều hòa quá trình trao đổi chất D. Truyền đạt thông tin di truyền Câu 6. Loại biến dị nào sau đây không di truyền qua sinh sản hữu tính? A. Thường biến B. Đột biến gen C. Đột biến nhiễm sắc thể D. Biến dị tổ hợp II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm) Câu 7: (2,0 điểm) a. Trình bày nội dung quy luật phân ly và quy luật phân ly độc lập. b. Nêu vai trò của nhiễm sắc thể đối với sự di truyền các tính trạng. Câu 8: (3,0 điểm) a. Mô tả cấu trúc không gian của phân tử ADN. ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào? b. Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit: – U – U – A – X – U – A – A – U – X – G – A – U – Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch mARN trên. Câu 9: (2,0 điểm) a. Đột biến gen là gì? Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật? b. Vì sao nghiên cứu di truyền người phải có những phương pháp thích hợp? Nêu tên những phương pháp nghiên cứu di truyền người. Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.