Giáo án môn Giáo dục công dân Lớp 10 - Tiết 26: Ma trận đề kiểm tra 1 tiết học kỳ II - Năm học 2017-2018

doc 2 trang thungat 07/07/2021 2510
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Giáo dục công dân Lớp 10 - Tiết 26: Ma trận đề kiểm tra 1 tiết học kỳ II - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_giao_duc_cong_dan_lop_10_tiet_26_ma_tran_de_kiem.doc

Nội dung text: Giáo án môn Giáo dục công dân Lớp 10 - Tiết 26: Ma trận đề kiểm tra 1 tiết học kỳ II - Năm học 2017-2018

  1. Tiết 26: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II – MÔN GDCD 10 NĂM HỌC 2017- 2018 I. Mục tiêu kiểm tra. 1.Về kiến thức: - Nhằm kiểm tra những kiến thức các em đã học từ bài 10 đến bài 12. - Kiểm tra đánh giá quá trình học tập của học sinh so với mục tiêu của chương trình đề ra trong học kì II. - Đánh giá, điều chỉnh quá trình giảng dạy của giáo viên. 2.Về kĩ năng - Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng vận dụng kiến thức để phân tích, so sánh, đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức của xã hội. - Coi trọng vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội 3.Về thái độ: Giáo dục ý thức độc lập suy nghĩ, tự giác làm bài không dựa dẫm vào người khác. 4. Năng lực cần hướng tới : - Năng lực chung: +Năng lực nhận thức, tự tìm hiểu các tình huống đạo đức xảy ra trong đời sống xã hội +Năng lực xử lý tình huống, giải quyết tình huống - Năng lực chuyên biệt : +Biết vận dụng kiến thức để xem xét các hiện tượng đạo đức đời sống xã hội +Biết vận dụng kiến thức để định hướng được hành vi của bản thân trong quan hệ tình bạn, tình yêu và gia đình II. Hình thức kiểm tra: Kết hợp hình thức trắc nghiệm ( 50%) và tự luận ( 50%) III. Xây dựng ma trận đề: Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng Chủ đề 1.Quan niệm Nêu được khái Hiểu được hành Ủng hộ hành vi về đạo đức niệm đạo đức. vi của một người đạo đức trong đời có đạo đức . sống xã hội. Số câu: 4 Số câuTN: 1 Số câuTN: 1 Số câuTN: 2 Số câuTN: 4 Số điểm: 1 Số điểm: 0,25 Số điểm: 0,25 Số điểm: 0,5 Số điểm: 1 Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 10%
  2. Nêu được khái Hiểu được việc Nhận xét được Lựa chọn được 2.Một số niệm nghĩa vụ , thực hiện nghĩa hành vi vi phạm cách ứng xử phù phạm trù cơ lương tâm, nhân vụ đạo đức của đạo đức và tác hợp cho bản thân bản của đạo phẩm, danh dự, bản thân. động đến lương khi có tình huống đức học hạnh phúc. Xác định được tâm, nhân phẩm và xảy ra. trách nhiệm giữ danh dự, hạnh gìn lương tâm, phúc của con nhân phẩm,danh người. dự, hạnh phúc của bản thân Số câu: 11 Số câuTN: 5 Số câuTN: 3 Số câuTN: 1 SốcâuTN: 9 Số điểm: 7,25 Số điểm: 1,25 Số điểm: 0,75 Số điểm: 0,25 Số điểm: 2,25 Tỉ lệ: 72,5% Số câuTL:0,5 Số câuTL:0,5 Số câuTL: 0,5 Số câuTL: 0,5 Tỉ lệ: 22,5% Số điểm: 1 Số điểm: 1,75 Số điểm: 1,5 Số điểm: 0,75 Số câuTL: 2 Số điểm: 5 Tỉ lệ: 50% 3.Công dân Nêu được thế nào Hiểu thế nào là Đồng tình ủng hộ Lựa chon cách ứng với tình yêu là tình yêu, hôn tình yêu chân các quan niệm xử phù hợp trong hôn nhân và nhân, gia đình. chính, cơ sở của đúng đắn về tình tình huống xảy ra gia đình. hôn nhân, các yêu, hôn nhân. về tình yêu, hôn chức năng của gia nhân và gia đình đình. Số câu: 7 Số câuTN:1 Số câuTN:2 Số câuTN: 3 Số câuTN: 1 Số câuTN: 7 Số điểm: 1,75 Số điểm: 0,25 Số điểm: 1,75 Số điểm: 0,5 Số điểm: 0,25 Số điểm: 1,75 Tỉ lệ: 17,5% Tỉ lệ: 17,5 % Tổng số câu: Số câuTN: 7 Số câuTN: 6 Số câuTN: 6 Số câuTN: 1 Số câuTN: 20 Tổng số Số điểm: 1,75 Số điểm: 1,5 Số điểm: 1,5 Số điểm: 0,25 Số điểm: 5 điểm: Tỉ lệ: 17,5 % Tỉ lệ: 15 % Tỉ lệ: 15 % Tỉ lệ: 2,5 % Tỉ lệ: 50 % Tỉ lệ: % Số câuTL: 0,5 Số câuTL:0,5 Số câuTL: 0,5 Số câuTL: 0,5 Số câuTL : 2 Số điểm: 1 Số điểm: 1,75 Số điểm: 1,5 Số điểm: 0,75 Số điểm: 5 Tỉ lệ: 10 % Tỉ lệ: 17,5 % Tỉ lệ: 15 % Tỉ lệ: 7,5 % Tỉ lệ: 50% Nhóm trưởng Tổ trưởng