Đề kiểm tra môn Giáo dục công dân Lớp 10 - Kỳ thi khảo sát chất lượng học kỳ II - Mã đề 132 - Năm học 2019-2020 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

pdf 2 trang thungat 16/07/2021 1780
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Giáo dục công dân Lớp 10 - Kỳ thi khảo sát chất lượng học kỳ II - Mã đề 132 - Năm học 2019-2020 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_mon_giao_duc_cong_dan_lop_10_ky_thi_khao_sat_cha.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra môn Giáo dục công dân Lớp 10 - Kỳ thi khảo sát chất lượng học kỳ II - Mã đề 132 - Năm học 2019-2020 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

  1. SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019- 2020 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: GDCD – LỚP 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm 02 trang) Mã đề thi 132 Họ và tên thí sinh: SBD: . (Thí sinh làm bài vào tờ giấy thi và ghi rõ mã đề) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Câu 1: Toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội là nội dung khái niệm A. cộng đồng. B. gia đình. C. dòng tộc. D. đồng nghiệp. Câu 2: Người có đạo đức sẽ thực hiện hành động nào sau đây? A. Chen lấn khi xếp hàng. B. Tự ý lấy đồ của người khác. C. Tự giác giúp đỡ người gặp nạn. D. Thờ ơ với người bị nạn. Câu 3: Việc làm nào dưới đây thể hiện lối sống hòa nhập? A. Sống gần gũi, chan hòa. B. Sống thờ ơ với cộng đồng. C. Sống vì lợi ích cá nhân. D. Sống xa rời các giá trị văn hóa. Câu 4: Khi thực hiện những hành vi phù hợp với các quy tắc, chuẩn mực đạo đức của xã hội thì con người sẽ có trạng thái lương tâm nào sau đây? A. Cắn rứt. B. Lo lắng. C. Thanh thản. D. Do dự. Câu 5: Nhân dân trong cả nước đã quyên góp, ủng hộ, chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ. Hành động đó đã thể hiện phẩm chất nào của công dân trong cộng đồng? A. Danh dự. B. Nhân nghĩa. C. Tự trọng. D. Hội nhập. Câu 6: Hợp tác phải dựa trên nguyên tắc nào sau đây? A. Khuôn mẫu, cứng nhắc. B. Tự lực, tự cường. C. Bảo thủ, áp đặt. D. Tự nguyện, bình đẳng. Câu 7: Sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức của người đó là nội dung khái niệm A. lương tâm. B. tự tin. C. danh dự. D. tự ái. Câu 8: Gia đình được xây dựng dựa trên mối quan hệ cơ bản nào dưới đây? A. Họ hàng và nuôi dưỡng. B. Giáo dục và chăm sóc. C. Nhân thân và tài sản. D. Hôn nhân và huyết thống. Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của tình yêu chân chính? A. Quan tâm sâu sắc, không vụ lợi. B. Lợi dụng tình cảm để trục lợi cá nhân. C. Có sự chân thành, tin cậy từ hai phía. D. Có tình cảm chân thực, quyến luyến. Câu 10: Việc làm nào sau đây không thể hiện trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của công dân? A. Tham gia lực lượng dân quân tự vệ. B. Đăng kí nghĩa vụ quân sự. C. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật. D. Kích động nhân dân biểu tình. Câu 11: Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 của nước ta quy định độ tuổi được phép kết hôn là A. nam từ đủ 20, nữ từ đủ 18 tuổi. B. nam từ đủ 18, nữ từ đủ 18 tuổi. C. nam từ đủ 21, nữ từ đủ 16 tuổi. D. nam từ đủ 18, nữ từ đủ 17 tuổi. Câu 12: Mọi người cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung là nội dung khái niệm A. nhân phẩm. B. hợp tác. C. nghĩa vụ. D. thỏa hiệp. Trang 1/2 - Mã đề thi 132
  2. II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu 13. (2,0 điểm) Đạo đức là gì? Em hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa đạo đức và pháp luật trong sự điều chỉnh hành vi của con người. Câu 14. (2,0 điểm) Nghĩa vụ là gì? Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang diễn ra trên toàn cầu, mỗi học sinh cần thực hiện những nghĩa vụ gì để chung tay đẩy lùi dịch bệnh? Câu 15. (3,0 điểm) Nêu những biểu hiện truyền thống nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam. Là học sinh, em phải làm gì để phát huy truyền thống nhân nghĩa? HẾT (Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) Trang 2/2 - Mã đề thi 132