Đề cương ôn tập môn Sinh học Lớp 10 - Học kỳ II - Năm học 2015-2016

docx 2 trang thungat 29/07/2021 150
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập môn Sinh học Lớp 10 - Học kỳ II - Năm học 2015-2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_cuong_on_tap_mon_sinh_hoc_lop_10_hoc_ky_ii_nam_hoc_2015_2.docx

Nội dung text: Đề cương ôn tập môn Sinh học Lớp 10 - Học kỳ II - Năm học 2015-2016

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 10 – HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2015-2016 Câu 1. Trình bày các diễn biến chính của quá trình nguyên phân? Quá trình phân chia tế bào chất ở động vật và thực vật có gì khác nhau? Do đâu nguyên phân tạo ra được 2 tế bào con có bộ NST giống nhau và giống tb mẹ? Câu 2 So sánh 2 quá trình giảm phân và nguyên phân? Câu 3. Trình bày các diễn biến chính các kì của giảm phân?. Sự bắt đôi của các NST tương đồng ở kỳ đầu giảm phân I có ý nghĩa gì?. Tại sao nói giảm phân II có bản chất giống nguyên phân? Câu 4. Trình bày khái niệm vi sinh vật? Kể tên một số đại diện của vi sinh vật mà em biết? Câu 5. Trình bày các kiểu dinh dưỡng cơ bản của vi sinh vật? Câu 6. Căn cứ vào đâu để chia các hình thức dinh dưỡng của vi sinh vật? Câu 7. Hô hấp là gì? So sánh đặc điểm giữa hô hấp hiếu khí, kị khí và lên men? Câu 8. Trình bày đặc điểm các pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn? Câu 9. Trình bày các khái niệm: sinh trưởng của vi sinh vật, thời gian thế hệ, nuôi cấy không liên tục, nuôi cấy liên tục? Câu 10. So sánh nuôi cấy liên tục và không liên tục? Câu 11. Trong nuôi cấy không liên tục nguyên nhân nào dẫn đến pha suy vong?Hình thức nuôi cấy liên tục và không liên tục có ý nghĩa gì? Câu 12. Trình bày cơ chế tác động và ứng dụng của một số hóa chất ức chế sinh trưởng đối với vi sinh vật trong đời sống? Các chất ức chế có ảnh hưởng như thế nào đến vi sinh vật? Người ta đã ứng dụng các chất ức chế như thế nào? Câu 13. Vì sao trong sữa chua hầu như không có vi sinh vật gây bệnh?Cá biển và cá sông để lâu trong tủ lạnh, loại cá nào mau bị hư hơn? Câu 14. Tại sao gọi virut là kí sinh nội bào bắt buộc? Chúng được phân loại như thế nào? Trình bày cấu tạo của virut? Câu 15. Trình bày đặc điểm hình thái của virut? Trình bày chu trình nhân lên của virut trong tế bào? Chu trình nhân lên của virut trong tế bào ?. Câu 16. Thế nào là bệnh cơ hội và vi sinh vật gây bệnh cơ hội? Trình bày các con đường lây truyền HIV, các giai đoạn phát triển và các biện pháp phòng ngừa bệnh AIDS?Nêu các khái niệm: HIV là gì? AIDS là gì ? vi sinh vật cơ hội là gì? bệnh cơ hội là gì? Câu 17. Trình bày ứng dụng của virut trong thực tiễn?Thuốc trừ sâu sinh học có chứa virut dựa trên cơ sở khoa học nào? Câu 18. Bệnh truyền nhiễm là gì? Trình bày các con đường lây nhiễm bệnh truyền nhiễm do vi sinh vật gây nên và cách phòng tránh? Các bệnh truyền nhiễm thường gặp do virut? Hết