Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ văn Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trần Thị Kim Nga (Có ma trận)

docx 5 trang thungat 19/07/2021 1490
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ văn Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trần Thị Kim Nga (Có ma trận)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_1_tiet_mon_ngu_van_lop_6_nam_hoc_2018_2019_tran.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ văn Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trần Thị Kim Nga (Có ma trận)

  1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN NGỮ VĂN 6 Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng (nêu, chỉ ra, gọi (hiểu, phân ( Thấp, cao) tên, nhận biết ) tích, cắt nghĩa, Chủ đề lí giải ) Phần đọc- -Biết nhận diện -Biết phân tích, hiểu các kiến thức về cắt nghĩa, lí giải Văn bản : phần văn học như: các kiến thức Thánh Gíong thể loại, nhân vật, về: (6điểm) chi tiết, sự -Nội dung của việc có trong văn bản, phần ngữ liệu văn bản, nhan đề, vai trò của nhân vật, kết cấu NT có trong ngữ liệu -Biết trình bày, cảm nhận một vấn đề văn học trong CT hoặc vận dụng những điều đã học trong phần VH để giải quyết một vấn đề có lien quan đến cuộc sống Tổng Số câu 2 câu 2 câu 1 câu 5 Số điểm 3.0 điểm 3.0 điểm 4 điểm 10điểm Tỉ lệ% 30% 30% 40% 100% TT chuyên môn La hai, 20/10/2018 GVBM Nguyễn Thị Kim Dung Trần Thị Kim Nga
  2. NS: 20/10/2018 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT PHẦN VĂN 6 NKT: 23/10/2018 Thời gian: 45 phút ĐIỂM: LỜI PHÊ GV: PHẦN I. ĐỌC- HIỂU ( 6điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi ở dưới: “Bấy giờ có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Thế giặc mạnh, nhà vua lo sợ, bèn sai sứ giả đi khắp nơi rao tìm người tài giỏi cứu nước. Đứa bé nghe tiếng rao, bỗng dưng cất tiếng nói: “ Mẹ ra mời sứ giả vào đây.” Sứ giả vào, đứa bé bảo: “Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này.” Sứ giả vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, vội vàng về tâu vua. Nhà vua truyền cho thợ ngày đêm làm gấp những vật chú bé dặn.” Câu 1: Truyện “Thánh Gíong ” thuộc thể loại truyện dân gian nào? Vì sao em biết? (1 điểm) Câu 2: Đoạn văn kể sự việc gì? (1 điểm) Câu 3: Theo em, chi tiết nào là quan trọng trong sự việc kể trên? Chi tiết đó có ý nghĩa gì và giữ vai trò như thế nào đối với sự phát triển của câu chuyện? Câu 4: Nhân vật “Thánh Gíong ” được xây dựng bằng những chi tiết tưởng tượng, kì ảo nào? PHẦN II. TỰ LUẬN ( 4 điểm) Từ văn bản “Thánh Gíong ” , em hãy viết một đoạn văn ngắn ( từ 6-8 câu) nêu cảm nhận của em về nhân vật “Thánh Gíong ”.
  3. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu Yêu cầu kiến thức Điểm 1 Truyền thuyết 0,5 1 Vì truyện kể về các nhân vật và sự kiện có 0,5 lien quan đến lịch sử, thường có yếu tố tưởng tượng, kì ảo 2 Kể sự việc chú bé làng Gisong xin đi đánh 1 giặc cứu nước 3 Chi tiết giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước 1 ta là chi tiết quan trọng Lí do: Đất nước có giặc ngoại xâm, vấn đề 1 sống còn của đất nước trở thành vấn đề cấp bách. Đây là một biến cố lớn, đòi hỏi cả dân tộc, trong đó mỗi người dân phải tự chuyển mình, vươn dậy một cách phi thường với tất cả lòng yêu nước và chí căm thù giặc ngoại xâm để bảo về đất nước 4 -Gíong lớn nhanh như thổi, vươn vai thành 2 tráng sĩ -Ngựa phun lửa, Gíong thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc -Gíong đánh giặc xong, cởi áo giáp sắt để lại và bay về trời. 5 Nội dung: -HS trình bày được suy nghĩ về nhân vật Thánh Gíong: -Xuất than bình dị nhưng cũng rất thần kỳ. -Lớn lên một cách kì diệu trong hoàn cảnh đất nước có giặc Ân xâm lược, cùng nhân dân đánh giặc giữ nước. - Lập chiến công phi thường: đánh tan giặc Ân. -Gíong bay về trời, hình ảnh Gíong còn mãi trong long dân tộc. +Cảm nghĩ của bản thân: Yêu mến, khâm phục và tự hào về chàng. Hình thức: Đúng hình thức đoạn văn, chữ viết khá sạch đẹp. Có thể mắc vài lỗi về chính tả
  4. Họ và tên: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT PHẦN VĂN 6 Lớp: Thời gian: 45 phút ĐIỂM: LỜI PHÊ GV: PHẦN I. ĐỌC- HIỂU ( 6điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi ở dưới: “Bấy giờ có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Thế giặc mạnh, nhà vua lo sợ, bèn sai sứ giả đi khắp nơi rao tìm người tài giỏi cứu nước. Đứa bé nghe tiếng rao, bỗng dưng cất tiếng nói: “ Mẹ ra mời sứ giả vào đây.” Sứ giả vào, đứa bé bảo: “Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này.” Sứ giả vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, vội vàng về tâu vua. Nhà vua truyền cho thợ ngày đêm làm gấp những vật chú bé dặn.” Câu 1: Truyện “Thánh Gíong ” thuộc thể loại truyện dân gian nào? Vì sao em biết? (1 điểm) Câu 2: Đoạn văn kể sự việc gì? (1 điểm) Câu 3: Theo em, chi tiết nào là quan trọng trong sự việc kể trên? Chi tiết đó có ý nghĩa gì và giữ vai trò như thế nào đối với sự phát triển của câu chuyện? Câu 4: Nhân vật “Thánh Gíong ” được xây dựng bằng những chi tiết tưởng tượng, kì ảo nào? PHẦN II. TỰ LUẬN ( 4 điểm) Từ văn bản “Thánh Gíong ” , em hãy viết một đoạn văn ngắn ( từ 6-8 câu) nêu cảm nhận của em về nhân vật “Thánh Gíong ”.