Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học Lớp 6 - Tiết 20 (Có ma trận và đáp án)

doc 4 trang thungat 07/07/2021 1230
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học Lớp 6 - Tiết 20 (Có ma trận và đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_mon_sinh_hoc_lop_6_tiet_20_co_ma_tran_va.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học Lớp 6 - Tiết 20 (Có ma trận và đáp án)

  1. TIẾT 20: KIỂM TRA 1 TIẾT- MÔN: SINH 6 Ma trận Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng thấp Vậndụng cao Chủ đề 1:Tế bào Hiểu được cấu thực vật tạo tế bào thực vật, nhân là phần quan trọng nhất 25 % = 2,5 đ 25 % =2,5 đ = 1 câu =1câu Chủ đề 2:Rễ Vận dụng khái - Vận dụng niệm rễ cọc và rễ kiến thức chùm, lấy được ví giải thích dụ minh họa được k phải Vận dụng cấu tạo các loại cây nêu chức năng của đều có lông miền hút hút 35 % = 3,25 đ 2 % = 2 đ 20 % =2 đ 15 %=1,5đ = 2 câu =1 câu =1 câu = 1 câu Chủ đề 3:Thân Nhận biết được chức năng của mạch rây và mạch gỗ - Biết được thân to ra do đâu, cách xác định tuổi của cây - Biết được thân dài ra do đâu? 40 % = 2,25 đ 40 % = 4 đ 25 % = 2,5 đ = 2 câu = 2 câu = 1 câu 100 % = 10 đ 40 % = 4 đ 25 % = 2,5 đ 20 % = 2 đ 15 % = 1,5đ = 5 câu = 2 câu = 1 câu = 1 câu = 1 câu ĐỀ KIỂM TRA Đề A Câu 1 (2,5 điểm): Tế bào thực vật gồm những thành phần nào? Trong các thành phần cấu tạo của tế bào thành phần nào là quan trọng nhất ? Câu 2 (2 điểm): Có mấy loại rễ chính ? Nêu đặc điểm của từng loại rễ. Cho vídụ. Câu 3 (2 điểm): Cây gỗ to ra do đâu ? Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách nào ? Câu 4(1,5 điểm): Có phải tất cả rễ các loài cây đều có lông hút không ? Vìsao ?
  2. Câu 5: (2 điểm):Trình bày thí nghiệm chứng minh mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng trong thân? Đề B Câu 1 (2,5 điểm):Tế bào thực vật gồm những thành phần nào ? Trong các thành phần cấu tạo của tế bào thành phần nào là quan trọng nhất ? Câu 2 (2 điểm): Nêu cấu tạo và chức năng của miền hút của rễ? Câu 3 (2 điểm):Cây gỗ dài ra do đâu ? Để tăng năng suất của cây ta cần làm gì? Câu 4(1,5 điểm):Có phải tất cả rễ các loài cây đều có lông hút không ? Vì sao ? Câu 5: (2 điểm):Trình bày thí nghiệm chứng minh mạch rây vận chuyển chất hữu cơ trong thân? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ A Câu Đáp án Biểu điểm Câu 1 - Gồm: Vách TB, màng sinh chất, chất TB, nhân,không bào 2đ (2,5đ) - Nhân 0,5đ Câu 2 Có 2 loại rễ chính: (2đ) + Rễ cọc: có một rễ cái to khỏe, đâm xâu xuống đất và nhiều rễ con 0,5đ mọc xiên, từ rễ con mọc nhiều rễ bé hơn nữa. Ví dụ: 0,5đ + Rễ chùm: gồm nhiều rễ to dài gần bằng nhau, mọc tỏa ra từ gốc thân 0,5đ thành một chùm. Ví dụ: 0,5đ Câu 3 - Cây gỗ to ra nhờ sự phân chia các tế bào của mô phân sinh (tầng phát 1đ (2đ) sinh - tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ). - Người ta có thể xác định tuổi cây gỗ bằng cách đếm số vòng gỗ của 1đ cây (qua mặt cắt ngang thân cây).Mỗi năm cây sinh ra một vòng vì vậy, đếm được bao nhiêu vòng gỗ thì cây bấy nhiêu tuổi. Câu 4 Không phải tất cả các rễ cây đều có lông hút. 1đ (1,5đ) Vì những cây mà rễ ngập trong nước thì nước và muối khoáng hòa tan 0,5đ trong nước ngấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì cúa rễ (không cần lông hút). Câu 5 Trình bày đúng thí nghiệm chứng minh mạch gỗ vận chuyển nước và 2đ (2đ) muối khoáng trong thân. ĐỀ B Câu Đáp án Biểu điểm Câu 1 - Gồm: Vách TB, màng sinh chất, chất TB, nhân,không bào 2đ (2,5đ) - Nhân 0,5đ Câu 2 Cấu tạo và chức năng của miền hút: (2đ) Vỏ gồm biểu bì, thịt vỏ: bảo vệ các bộ phận bên trong rễ, hút nước và 1đ
  3. muối khoáng hòa tan, chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa trụ giữa gồm mạch rây, mạch gỗ. Ruột: chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây, chuyển nước và muối khoáng từ 1đ rễ lên thân lá, chứa chất dự trữ. Câu 3 - Do sự phân chia ở TB mô phân sinh ngọn 1đ (2đ) - Để tăng năng suất của cây ta cần: thực hiện việc bấm ngọn, tỉa cành 1đ thích hợp từng loại cây, tùy giai đoạn phát triển của cây. Câu 4 Không phải tất cả các rễ cây đều có lông hút. 1đ (1,5đ) Vì những cây mà rễ ngập trong nước thì nước và muối khoáng hòa tan 0,5đ trong nước ngấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì cúa rễ (không cần lông hút). Câu5 Trình bày đúng thí nghiệm chứng minh mạch rây vận chuyển chất hữu (2đ) cơ trong thân. Duyệt của BGH Duyệt của TCM GV ra đề Võ Xuân Toàn Hoàng Thị Hiền