Đề kiểm tra học kỳ I môn Sinh học Lớp 6 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)

doc 2 trang thungat 08/07/2021 720
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn Sinh học Lớp 6 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_sinh_hoc_lop_6_nam_hoc_2017_2018_co.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra học kỳ I môn Sinh học Lớp 6 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)

  1. UBND HUYỆN BÌNH XUYÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn: SINH HỌC 6 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC A. TRẮC NGHIỆM (3điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng cho các câu dưới đây: Câu 1: Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật gồm: A. Màng sinh chất, nhân, không bào và lục lạp. B. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân và lục lạp. C. Vách tế bào, chất tế bào, nước và không bào. D. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào và nhân. Câu 2: Tế bào ở bộ phân nào của cây có khả năng phân chia ? A. Tất cả các bộ phận của cây. B. Chỉ ở mô phân sinh C. Chỉ phần ngọn của cây. D. Tất cả các phần non có màu xanh của cây. Câu 3: Củ gừng do bộ phận nào phát triển thành: A. Thân B. Lá C. Rễ D. Hoa Câu 4: Nhóm cây nào sau đây có hình thức sinh sản sinh dưỡng: A. Khoai tây, cà rốt, su hào. B. Khoai tây, cà chua, bắp cải. C. Khoai tây, gừng, mía. D. Khoai tây, dưa leo, tỏi. Câu 5: Cây tầm gửi thuộc dạng: A. Rễ củ B. Rễ móc C. Rễ giác mút D. Rễ thở Câu 6: Hoa lưỡng tính là những hoa: A. Không có cả nhị và nhụy B. Có cả nhị và nhụy C. Chỉ có nhụy D. Chỉ có nhị B. TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1: Trình bày cấu tạo ngoài của thân? Giải thích tại sao những cây lấy gỗ người ta thường tỉa cành và những cây ăn quả thường bấm ngọn? (2điểm) Câu 2: Mô tả thí nghiệm lá cây sử dụng khí cacbonic CO2 trong quá trình chế tạo tinh bột? Viết sơ đồ quá trình quang hợp (3điểm) Câu 3: Rễ gồm mấy miền? Chức năng các miền của rễ? Miền nào là qun trọng nhất? Tại sao? (2 điểm ) Hết (Học sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.)
  2. UBND HUYỆN BÌNH XUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn: SINH HỌC 6 A. Trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi câu 0,5 điểm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 D B A C C B B. Tự luận (7 điểm) Câu Đáp án Điểm 1 - Cấu tạo ngoài của thân (1 điểm) 0,5đ + Thân cây gồm: Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách. (2đ) + Chồi nách có 2 loại là chồi hoa và chồi lá. 0,5đ + Chồi hoa mang các mầm hoa sẽ phát triển thành hoa. + Chồi lá mang mầm lá sẽ phát triển thành cành mang lá. - Giải thích đúng 2 ý: + Những cây lấy gỗ thường tỉa cành vì: Tỉa cành để chất dinh dưỡng tập trung nuôi 0,5đ thân để thân phát triển cho cây cao lên giúp ta thu hoạch gỗ và vỏ cây. + Những cây lấy quả thường bấm ngọn vì: Khi bấm ngọn cây không lên cao, làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho chồi hoa phát triển, làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho các cành còn lại phát triển đem lại năng suất cao. 0,5đ 2 - Mô tả thí nghiệm lá cây sử dụng CO2 trong quá trình chế tạo tinh bột (2đ) (3đ) + Đặt hai chậu cây vào chổ tối trong 2 ngày để tinh bột ở lá tiêu hết. + Sau đó đặt mỗi chậu cây lên tấm kính ướt. Dùng 2 chuông thủy tinh A và B úp ra 0,5đ ngoài mỗi chậu cây. + Trong chuông A cho thêm cốc nước vôi trong, để dung dịch này hấp thụ hết khí 0,5đ Cácboníc của không khí trong chuông. + Đặt cả hai chuông thí nghiệm ra chổ nắng, sau khoảng 6h, ngắt lá của mỗi cây 0,5đ đưa vào dung dịch cồn đun sôi để phá hủy chất diệp lục, sau đó thử tinh bột bằng dung dịch iốt loãng. Lá của chuông A có màu vàng nhạt, lá của chuông B có màu 0,5đ xanh tím. - Viết sơ đồ quá trình quang hợp. Nước + CO2 Ánh sáng Tinh bột + O2 (Rễ hút từ đất) (Lá lấy từ không khí) Diệp lục(Trong lá) (Lá thải ra ngoài môi 1đ trường) 3 * Mỗi ý đúng được 0,25 điểm 0,25 Rễ có 4 miền: 0,25 - Miền sinh trưởng: Giúp cho rễ dài ra. 0,25 - Miền hút: Hút nước và muối khoáng hoà tan. 0,25 - Miền chóp rễ: che chở, bảo vệ cho đầu rễ. - Miền trưởng thành: Dẫn truyền. *Miền hút là quan trọng nhất vì có nhiều lông hút để hút nước và muối khoáng hòa 1 tan cho cây