Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Hóa học Khối 10 - Mã đề 102 - Trường THPT Trần Quốc Toản

docx 2 trang thungat 28/06/2021 5170
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Hóa học Khối 10 - Mã đề 102 - Trường THPT Trần Quốc Toản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ky_ii_mon_hoa_hoc_khoi_10_ma_de_102_tru.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Hóa học Khối 10 - Mã đề 102 - Trường THPT Trần Quốc Toản

  1. TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TỔ: LÝ – HÓA – SINH – KTNN MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 10CB Thời gian: 45 phút Ngày .Tháng .Năm 2021 Họ và tên HS: .Lớp: . Câu 1: (2 điểm) Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau: Cl2 HCl FeCl2 FeCl3 NaCl Câu 2: (2 điểm) Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau bằng phương pháp hoá học: HCl, NaCl, Ba(OH)2 , KBr ( Lưu ý: học sinh trình bày rõ ràng, đầy đủ và viết phương trình phản ứng xảy ra) Câu 3: (2 điểm) Hoàn thành các phương trình hóa học sau, ghi rõ điều kiện (nếu có): a. Fe + O2 b. ? + HCl CuCl2 c. Cl2 + H2O d. KCl + H2SO4 Câu 4: (1 điểm) Giải thích hiện tượng sau, viết phương trình phản ứng (nếu có): a. Sục khí lưu huỳnh đioxit vào dung dịch nước brom, sau đó cho thêm vài giọt dung dịch BaCl2 vào. b. Đưa ra ánh sáng ống nghiệm được bạc clorua có nhỏ thêm ít giọt dung dịch quỳ tím. Câu 5: Để hòa tan hoàn toàn 8,88 gam hỗn hợp gồm Zn và ZnO người ta phải dùng hết dung dịch HCl và thu được 0,2688 lít khí H2 và dung dịch C a. Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (0,5 điểm) b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các chất trong hỗn hợp ban đầu (1,5 điểm) c. Cho 120ml dung dịch NaOH 1,5M vào dung dịch C . Tính khối lượng kết tủa tạo thành (1 điểm) (cho H = 1 ; O = 16 ; Cl = 35,5 ; Zn = 65 ; Na = 23) Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài. BÀI LÀM Trang 1 - Mã Đề 102
  2. Trang 2 - Mã Đề 102