Đề khảo sát chất lượng học kỳ II năm học 2022-2023 môn Vật lý Lớp 10 - Mã đề 101 - Trường THPT Trực Ninh

pdf 3 trang haihamc 14/07/2023 250
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng học kỳ II năm học 2022-2023 môn Vật lý Lớp 10 - Mã đề 101 - Trường THPT Trực Ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_khao_sat_chat_luong_hoc_ky_ii_nam_hoc_2022_2023_mon_vat_l.pdf

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng học kỳ II năm học 2022-2023 môn Vật lý Lớp 10 - Mã đề 101 - Trường THPT Trực Ninh

  1. SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II TRƯỜNG THPT TRỰC NINH Năm học 2022-2023 (Đề khảo sát gồm 03 trang) Môn: VẬT LÍ - Lớp: 10 (Thời gian làm bài 50 phút) MÃ ĐỀ 101 PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) Câu 1. Cơ năng trọng trường của một vật bằng A. tổng động năng và nội năng của nó. B. tổng vận tốc và thế năng của nó. C. tổng động năng và thế năng của nó. D. tổng động năng và trọng lượng của nó. Câu 2. Chuyển động bằng phản lực tuân theo định luật bảo toàn A. động lượng. B. cơ năng. C. năng lượng. D. động năng. Câu 3. Hiệu suất của một máy là tỉ số giữa năng lượng A. có ích và năng lượng hao phí. B. hao phí và năng lượng toàn phần. C. có ích và năng lượng toàn phần. D. hao phí và năng lượng có ích. Câu 4. Trong chuyển động tròn đều, khoảng thời gian để chất điểm đi hết một vòng tròn gọi là A. chu kì. B. gia tốc hướng tâm. C. tần số. D. tốc độ góc. Câu 5. Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một sợi dây có phương hợp với phương ngang một góc 600. Lực tác dụng của dây bằng 200 N. Công của lực khi hòm trượt được 10 m là A. 600 J. B. 500 J. C. 1000 J. D. 1500 J. Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về động năng? A. Động năng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật. B. Trong hệ kín, động năng của hệ được bảo toàn. C. Động năng của một vật là một đại lượng vô hướng. D. Động năng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc. Câu 7. Hình dưới là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc lực đàn hồi vào độ biến dạng của ba lò xo A, B, C. Lò xo nào có độ cứng lớn nhất? F C B A l O A. Lò xo A. B. Lò xo B. C. Lò xo C. D. Ba lò xo có độ cứng bằng nhau. Câu 8. Dạng năng lượng tương tác giữa Trái đất và vật ở gần mặt đất gọi là A. cơ năng. B. động năng. C. thế năng đàn hồi. D. thế năng trọng trường. Câu 9. Một người khảo sát chuyển động của 4 vật và ghi chép lại phương, chiều của các vectơ vận tốc và gia tốc ứng với 4 vật như hình vẽ. Chuyển động nào là chuyển động tròn đều? a v Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 A. Hình 1. B. Hình 4. C. Hình 2. D. Hình 3. Mã đề 101 Trang 1/3
  2. Câu 10. Độ lớn lực hướng tâm không được tính bằng công thức nào sau đây ? m.v2 A. F = m. 2.r. B. F = r. 2. C. F = m.a . D. F = . ht ht ht ht ht r Câu 11. Trong chuyển động tròn đều, tốc độ góc  có đơn vị là A. Hz. B. rad/s. C. vòng/s. D. m/s. Câu 12. Đại lượng được đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian gọi là A. công suất. B. công cản. C. công phát động. D. công cơ học. Câu 13. Một viên đạn có khối lượng 20 g bay với tốc độ 250 m/s. Động lượng của nó có độ lớn là A. 5 kg.m/s. B. 50 kg.m/s. C. 500 kg.m/s. D. 5000 kg.m/s. Câu 14. Một vật có khối lượng m , đang chuyển động với vận tốc v . Động lượng của vật được xác định bằng biểu thức A. p = −m.v. B. p = m.v . C. p = m.v. D. p = −m.v. Câu 15. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Lò xo luôn lấy lại được hình dạng ban đầu khi thôi tác dụng lực. B. Khi lò xo bị giãn, lực đàn hồi có phương dọc theo trục lò xo. C. Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi luôn tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo. D. Lực đàn hồi luôn có chiều ngược với chiều biến dạng của lò xo. Câu 16. Động năng của một chiếc ô tô có khối lượng 3000 kg đang chuyển động với tốc độ không đổi 15 m/s là A. 22500 J. B. 337500 J. C. 675000 J. D. 459000 J. Câu 17. Chọn phát biểu sai ? A. Công của lực được tính bằng biểu thức A = F.s.cos . B. Công của lực là đại lượng vô hướng. C. Công của lực có giá trị đại số. D. Công của lực là đại lượng luôn dương. Câu 18. Khi đang hoạt động, sự chuyển hóa năng lượng của bàn là phần lớn là từ điện năng sang A. hóa năng. B. quang năng. C. cơ năng. D. nhiệt năng. Câu 19. Một vật khối lượng 4 kg, ở độ cao 15 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2, chọn mốc thế năng ở mặt đất. Thế năng của vật là A. 400 J. B. 600 J. C. 700 J. D. 500 J. Câu 20. Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng A. vô hướng. B. biến thiên. C. không bảo toàn. D. bảo toàn. Câu 21. Xe A có khối lượng 1 tấn chuyển động với tốc độ 54 km/h và xe B có khối lượng 2,5 tấn chuyển động ngược chiều với tốc độ 36 km/h. Tổng động lượng của hai xe có độ lớn là A. 15000 kg.m/s. B. 10000 kg.m/s. C. 25000 kg.m/s. D. 20000 kg.m/s. Câu 22. Một quả bóng khối lượng 0,5 kg đang chuyển động theo phương ngang với tốc độ 5 m/s thì va vào bức tường thẳng đứng. Nó bật ngược trở lại với tốc độ 3 m/s. Chọn chiều dương là chiều bóng bật ra. Độ biến thiên động lượng của nó là A. -4 kg.m/s. B. 4 kg.m/s. C. -1 kg.m/s. D. 1 kg.m/s. Câu 23. Từ mặt đất, một vật có khối lượng 100 g được ném lên theo phương thẳng đứng với vận tốc 20 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Chọn gốc thế năng ở mặt đất và lấy g = 10 m/s2. Độ cao cực đại mà vật đạt được là A. 30 m. B. 12 m. C. 10 m. D. 20 m. Câu 24. Quả cầu nhỏ khối lượng 500 g treo ở đầu một sợi dây dài 1 m, đầu trên của dây cố định. Kéo quả cầu ra khỏi vị trí cân bằng sao cho dây hợp với phương thẳng đứng góc 600 rồi thả nhẹ. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc của vật tại vị trí cân bằng gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 2,5 m/s. B. 3,16 m/s. C. 3,61 m/s. D. 2,05 m/s. Mã đề 101 Trang 2/3
  3. Câu 25. Một viên đạn đang bay theo phương ngang với tốc độ 100 m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng là m1 = 4 kg; m2 = 8 kg. Mảnh 1 bay lên theo phương thẳng đứng với tốc độ 225 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Tốc độ của mảnh 2 là A. 178,5 m/s. B. 157,8 m/s. C. 185,7 m/s. D. 187,5 m/s. Câu 26. Thác nước cao 45 m, mỗi giây xả ra 180 m3 nước. Dưới chân thác đặt một máy phát điện, cho rằng toàn bộ cơ năng của dòng nước đi vào tuabin của máy phát biến thành điện năng với hiệu suất 85 %. Biết 3 3 2 khối lượng riêng của nước là D = 10 kg/m . Lấy g = 10 m/s . Công suất điện của máy phát bằng A. 68,85 MW. B. 76,83 MW. C. 95,29 MW. D. 81,00 MW. Câu 27. Một ô tô có khối lượng 5 tấn chuyển động với tốc độ 54 km/h đi qua một chiếc cầu vồng lên có bán kính cong 1000 m. Lấy g = 10 m/s2. Khi ô tô ở vị trí mà đường nối tâm quỹ đạo với ô tô tạo với phương thẳng đứng một góc 300 thì áp lực của ô tô nén lên cầu có độ lớn gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 42176 N. B. 43231 N. C. 52172 N. D. 52113 N. Câu 28. Người ta treo đầu trên lò xo vào một điểm cố định, đầu dưới của lò xo treo những chùm quả nặng, mỗi quả đều có khối lượng 100 g. Khi chùm quả nặng có 2 quả, chiều dài của lò xo là 15 cm. Khi chùm quả nặng có 4 quả, chiều dài của lò xo là 17 cm. Lấy g = 10 m/s2. Để lò xo dài 19 cm thì cần treo số quả nặng là A. 6 quả. B. 8 quả. C. 12 quả. D. 10 quả. PHẦN 2: TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) Câu 1 (1 điểm): Một chất điểm chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm O bán kính 0,5 m với chu kì T = 0,02 s. Lấy = 3,14 . Tìm tốc độ góc và tốc độ dài của chất điểm đó. Câu 2 (1 điểm): Một lò xo có chiều dài tự nhiên 18 cm được treo thẳng đứng. Treo vào đầu tự do của lò xo vật có m = 25 g thì chiều dài của lò xo là 20 cm. Lấy g = 10 m/s2. Tìm độ cứng của lò xo. Câu 3 (1 điểm): Một hòn bi khối lượng 2 kg đang chuyển động với vận tốc 3 m/s đến va chạm vào hòn bi khác có khối lượng 3 kg đang nằm yên. Sau va chạm, hai viên bi gắn vào nhau và chuyển động cùng vận tốc. Xác định độ lớn vận tốc của 2 viên bi sau va chạm. HẾT Họ và tên học sinh: Số báo danh: Họ, tên, chữ ký của giáo viên coi khảo sát: Mã đề 101 Trang 3/3