Chuyên đề bồi dưỡng - Cấu trúc đề kiểm tra học sinh giỏi môn Hoa học Lớp 8 - Phòng GD & ĐT Lệ Thủy

doc 2 trang thungat 07/07/2021 8181
Bạn đang xem tài liệu "Chuyên đề bồi dưỡng - Cấu trúc đề kiểm tra học sinh giỏi môn Hoa học Lớp 8 - Phòng GD & ĐT Lệ Thủy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docchuyen_de_boi_duong_cau_truc_de_kiem_tra_hoc_sinh_gioi_mon_h.doc

Nội dung text: Chuyên đề bồi dưỡng - Cấu trúc đề kiểm tra học sinh giỏi môn Hoa học Lớp 8 - Phòng GD & ĐT Lệ Thủy

  1. PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY HỘI ĐỒNG BỘ MÔN CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG - CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI Môn: HÓA HỌC 8 A. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA 8 I. LÝ THUYẾT 1. Nguyên tử, phân tử, công thức hóa học 2. Định luật bảo toàn khối lượng 3. Tỉ khối của chất khí 4. Lập phương trình hóa học 5. Tính chất hóa học và điều chế khí oxi, khí hiđro 6. Tính chất hóa học của nước, oxit, axit, bazơ, muối. 7. Dung dịch - Tinh thể hiđrat hóa II. BÀI TẬP 1. Bài tập định tính - Bài tập viết PTHH - Bài tập nhận biết hay phân biệt các chất 2. Bài tập định lượng - Bài tập tính theo CTHH - Bài tập lập CTHH: + Dạng bài toán biện luận tìm tên kim loại + Dạng lập CTHH của hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ - BT về tỉ khối của chất khí - BT tính thành phần phần trăm về khối lượng, thể tích - BT sử dụng định luật bảo toàn khối lượng - Bài tập tính theo PTHH - BT về độ tan - BT liên quan đến nồng độ của dung dịch - BT pha trộn dung dịch - BT về tinh thể muối ngậm nước Lưu ý: Trên đây là các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 8, các đơn vị tùy vào tình hình thực tế để phân bố số tiết, thời gian bồi dưỡng phù hợp. B. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI HÓA 8 I. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA 1. Nội dung
  2. - Đề kiểm tra HSG lớp 8 nằm trong phạm vi chương trình Hóa học lớp 8 và phần các hợp chất vô cơ Hóa 9. Kiểm tra kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức; kiến thức nâng cao Hóa 8 và Hóa vô cơ lớp 9. 2. Hình thức: Tự luận II. CẤU TRÚC ĐỀ THI * Đề thi có 5 câu: Câu 1(1,5đ): Các bài tập viết PTHH, chuỗi phản ứng Câu 2 (1,5đ): Các bài tập nhận biết, phân biệt các chất Câu 3 (1,5đ): Các bài tập tính theo CTHH, lập CTHH, tìm tên kim loại Câu 4 (4,0đ): Các bài tập nâng cao liên quan đến tỉ khối chất khí, định luật bảo toàn khối lượng, các bài tập tính theo PTHH. Câu 5 (1,5đ): Bài tập về dung dịch, tinh thể ngậm nước, độ tan. Lưu ý: Tùy theo tình hình thực tế có thể có một số nội dung kiến thức sẽ đan xen trong các câu kiểm tra.