Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học Lớp 8 - Tiết 16 (Có ma trận và đáp án)

doc 5 trang thungat 08/07/2021 3550
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học Lớp 8 - Tiết 16 (Có ma trận và đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_mon_hoa_hoc_lop_8_tiet_16_co_ma_tran_va_d.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học Lớp 8 - Tiết 16 (Có ma trận và đáp án)

  1. TIẾT 16: KIỂM TRA 1 TIẾT- MÔN: HOÁ 8 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Nhận biết Thông Vận dụng Cộng hiểu Tên chủ đề Cấp độ Cấp độ thấp cao Chủ đề 1: Chất. Khái niệm Phân biệt Đơn chất và hợp đơn chất chất, vật chất- Phân tử. và hợp thể chất Số câu 1 1 2 Số điểm 2,0 2,0 4,0 điểm Tỉ lệ % 20.% 20.% 40.% Chủ đề 2:Công Viết công Lập công thức hóa học. thức hóa thức hóa học học Số câu 1 1 2 Số điểm 2,0 2,0 4,0điểm Tỉ lệ % 20.% 20.% 40.% Chủ đề 3: Hóa Tìm hóa trị. trị của nguyên tố chưa biết Số câu 1 2 Số điểm 2,0 2,0 điểm Tỉ lệ % 20.% 20% Tổng số câu 1 2 2 5 Tổng số điểm 2,0 4,0 4,0 10 Tỉ lệ % 20% 40% 40% 100% ĐỀ KIỂM TRA Đề A Câu 1(2đ): Thế nào là đơn chất? Lấy 4 ví dụ minh họa. Câu 2 (2đ): Hãy chỉ ra đâu là vật thể nhân tạo, vật thể tự nhiên, chất trong các ý sau: a.Máy bay được sản xuất từ nhôm . b.Bóng đèn điện được chế tạo từ thủy tinh, đồng, vonfram c.Cây mía có chứa nước, đường saccarozo và bã. d.Lốp xe làm bằng cao su. Câu 3(2đ): Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau: a.Nước oxi già do 2H liên kết với 2O. b.Vôi sống do 1Ca liên kết với 1O. c.Khí ozon do 3O liên kết với nhau. d.Amoniac do 1N liên kết với 3H.
  2. Câu 4 (2đ): Tính hóa trị của N, Fe trong các hợp chất sau: a.N2O c.FeO b.N2O5 d.Fe2O3 Câu 5 (2đ): Lập CTHH của các hợp chất tạo bởi: a.Al(III) và O b.Na(I) và O Đề B Câu 1 (2đ): Thế nào là hợp chất? Lấy 4 ví dụ minh họa. Câu 2 (2đ): Hãy chỉ ra đâu là vật thể nhân tạo, vật thể tự nhiên, chất trong các ý sau: a.Quả chanh chứa nước, axit citric. b.Ống dẫn nước được làm từ nhựa P.V.C c.Lọ cắm hoa làm bằng đất sét nung. d.Lốp xe làm bằng cao su. Câu 3(2đ): Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau: a.Giấm ăn được tạo ra từ 2C, 4H và 2O. b.Natri clorua do 1Na liên kết với 1Cl. c.Khí oxi do 2O liên kết với nhau. d.Lưu huỳnh đioxit được tạo ra từ 1S, 2O. Câu 4 (2đ): Tính hóa trị của N, Fe trong các hợp chất sau: a.NO2 c.FeO b.NH3 d.Fe2O3 Câu 5 (2đ): Lập CTHH của các hợp chất tạo bởi: a.Zn(II) và O b.K(I) và O ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Đề A Câu Đáp án Biểu điểm Câu 1 Đơn chất là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học 1đ vd: P, Ca, O2 , K 1đ Câu 2 Câu Vật thể nhân tạo Vật thể tự nhiên Chất 0,5đ a máy bay nhôm b bóng đèn điện thủy tinh, đồng, vonfam 0,5đ c cây mía nước, đường saccarozo và bã 0,5đ d Lốp xe cao su 0,5đ Câu 3 PTK của H2O2 =34 đvC 0,5đ
  3. PTK CaO =56 đvC 0,5đ PTK O3=48 đvC 0,5đ PTK NH3 =17 đvC 0,5đ Câu 4 a.N(I) 0,5đ b.N(V) 0,5đ c.Fe(II) 0,5đ d.Fe(III) 0,5đ Câu 5 a.Al2O3 1đ b. Na2O 1đ Đề B Câu Đáp án Biểu điểm Câu 1 Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên 1đ vd: CaO,NH3,Al2O3,NaO 1đ Câu 2 Câu Vật thể nhân tạo Vật thể tự nhiên Chất 0,5đ a quả chanh nước, axit citric b Ống dẫn nước nhựa P.V.C c Lọ cắm hoa đất sét nung 0,5đ d Lốp xe cao su 0,5đ 0,5đ Câu 3 PTK của C2H4O2 = 60 đvC 0,5đ PTK NaCl =58,5 đvC 0,5đ PTK O2= 32 đvC 0,5đ PTK SO2 =64 đvC 0,5đ Câu 4 a.N(IV) 0,5đ b.N(II) 0,5đ c.Fe(II) 0,5đ d.Fe(III) 0,5đ Câu 5 a.ZnO 1đ b. K2O 1đ   Duyệt của BGH Duyệt của TCM GV ra đề
  4. Trần Quốc Sĩ Hoàng Thị Hiền