Đề cương ôn tập môn Hóa học Lớp 8

doc 1 trang thungat 08/07/2021 1000
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập môn Hóa học Lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_cuong_on_tap_mon_hoa_hoc_lop_8.doc

Nội dung text: Đề cương ôn tập môn Hóa học Lớp 8

  1. ĐÈ CƯƠNG TỰ ÔN TẬP KHTN. Câu 1. Trong 1 bình kín có thể tích 5,6l không khí (đo ở đktc) người ta cho vào bình 7,75g photpho để đốt. a. Lượng photpho hay oxi dư, khối lượng là bao nhiêu ? b. Để đốt cháy hết lượng P cần bình chứa bao nhiêu lít không khí ? Câu 2. Để đốt cháy hết hỗn hợp gồm C và S có khối lượng 10g. a. Viết PTHH của phản ứng ? b. Tính thể tích hỗn hợp khí thu được (ở đktc) ? c. Tính thể tích không khí cần dùng (ở đktc) ? Biết rằng oxi chiếm 1/5 thể tích không khí và cacbon chiếm 42% về khối lượng trong hỗn hợp. Câu 3. Đốt cháy hỗn hợp gồm C và P trong không khí thì thu được 14,2g chất rắn và 2,24l khí (đo ở đktc). a. Viết PTHH của các phản ứng ? b. Tính % về khối lượng phi kim trong hỗn hợp ban đầu ? Câu 4. Đốt cháy hết 5,6l hỗn hợp khí CH4 và H2 trong khí oxi vừa đủ thì thu được 2,24l khí (ở đktc) a. Viết PTHH của các phản ứng ? c. Tính % về thể tích của các chất khí trong hỗn hợp khí ban đầu ? Câu 5. Oxi hóa 16,8l khí SO2 (ở đktc) thì thu được 48g SO3. a. Viết PTHH của phản ứng? b. Tìm hiệu suất phản ứng ? Câu 6. Đốt cháy 6,2g photpho trong bình kín chứa đầy không khí có dung tích 18,48l khí (ở đktc). a. Viết PTHH của phản ứng ? b. Tính khối lượng P2O5 tạo thành ? c. Phản ứng trên thuộc loại phản ứng hóa học nào?